Anna Runesson är regionkoordinator mot prostitution och människohandel för Västmanland och Gävleborg. Hon arbetar nära polisen i Region Mitt där Uppsala ingår. Men Region Uppsala och kommunerna här har tidigare inte varit delaktiga i samarbetet som samordnas av Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel. Men från och med 2019 ingår även Uppsala i samarbetet och just nu rekryteras ytterligare en person som tillsammans med Anna Runesson kommer att ha ansvar för hela regionen.

– Det finns väldigt mycket att göra i Uppsala. Det har kommit in många uppgifter om människohandel i Uppsala och på hemsidor där sex säljs ligger Uppsala väldigt högt, säger Anna Runesson.

Medan polisen arbetar operativt mot både sex- och människohandel är det regionkoordinatorernas uppgift att fungera som en länk mellan polis, socialtjänst, kommun och landsting.

– Vi jobbar med brottsoffren och ser till att de får hjälp och kommer i kontakt med rätt personer och myndigheter. Vi arbetar även med utbildning av både polis och kommuner, säger Anna Runesson.

Enligt Anna Runesson är det svårt att få någon överblick om sex- och människohandeln ökar eller minskar.

– Vi vet att det är många människor som utnyttjas på olika sätt. De allra flesta kvinnorna i prostitution kommer från andra länder och de har kopplare bakom sig som kontrollerar kvinnorna med hot och våld, säger Anna Runesson.