Föreläsningarna börjar klockan 18 och är öppna för alla som vill delta. Orsaken till att dessa föreläsningar arrangeras är att många småbarnsföräldrar söker akut vård på Akademiska barnsjukhuset även vid lindrigare sjukdomar.
- Avsaknad av kontinuerlig kontakt med husläkare är en bidragande förklaring till att en del föräldrar söker vård akut. Vår förhoppning är att småbarnsföräldrar ska känna sig säkrare och tryggare när barnen skadar sig eller blir sjuka, att fler ska veta vid vilka tillbud och skador de behöver söka vård akut, säger Johan Kaarme, sektionschef för barnakuten i en kommentar.