Hovrättens dom, där serieöversättaren dömdes till dagsböter, kom i januari, men debatten om domen är ännu het.

Ulrika Knutson, krönikör i veckomagasinet Fokus, tycker att det går att ifrågasätta om det inte fanns utrymme för en tolkning av lagen som hade friat översättaren.
– Lagen finns för att komma åt dem som använder, distribuerar och gör profit på barnpornografi. Den dömde hör inte dit. Han är landets främste kännare av mangaserier. Av de fyra miljoner seriebilder han hade i sin dator är det 39 han fälls för. Rädda Barnen har pekat ut fyra av dem som barnpornografiska. Det kan inte ha varit lagens syfte att det är sådana personer som ska gripas, säger Ulrika Knutson.

Domen i hovrätten tar upp lagens text om huruvida det kan vara försvarligt för vissa yrkesgrupper att inneha den här typen av bilder, som polis eller forskare.
– Jag undrar om detta inte är ett utrymme som skulle kunna gälla en expert. Hovrättens jurister tyckte uppenbarligen inte det, men mig har de inte övertygat, säger hon.

En annan aspekt hon lyfter är domens koppling – eller frånvaro av koppling – till yttrandefrihetsgrundlagen. Den här diskussionen har bland andra Uppsalaprofessorn i civilrätt Mårten Schultz och Svenska pen-klubbens ordförande, Uppsalabon Ola Larsmo också tagit upp.
– Det skydd som yttrandefrihetsgrundlagen ger konstnärer, kännare av konst, kritiker, historiker med flera är hotat. Lagen kan tillämpas på ett sådant sätt att de kan komma i kläm. Det visar ju det faktum att översättaren är en av de få som dömts i Sverige för det här brottet.

Om det inte förs en tydlig och aktiv debatt om de här frågorna finns en risk att vi får se en utveckling mot alltför lättvindigt formulerade lagar, med goda syften och mål som knappast någon kan vara emot, men som riskerar att slå fel. Ulrika Knutson nämner förslaget om en lag mot olovlig fotografering.
– Det är lätt att förstå att lagstiftaren vill komma åt exempelvis mobbare som lägger ut bilder, men där det blir svårt att skilja dem från exempelvis journalister eller fotografer som är ute på jobb. Här får juristerna bakläxa enligt mig, säger hon.

Sedan tingsrättens dom i somras har översättaren inte fått några nya översättaruppdrag av förlaget Bonnier Carlsen. Det är det hårdaste straffet mot honom, och motsvarar inte på något sätt det faktum att hans brott enligt domen anses vara ringa.
– De måste ge honom uppdrag igen, menar Ulrika Knutson.
Domen är överklagad till Högsta domstolen.