Hon är 21 år, pluggar projektledning och jobbar som politisk sekreterare i Fi. Nu tar hon över ledningen när företrädarna Tomas Karlsson kandiderar till riksdagen och Mona Camara Sylvan flyttar från stan.

Vi träffas utanför psykiatrins hus, en plats hon själv valt.

– För mig är Psykiatrins hus en symbol för en samhällsutveckling som leder till att fler lider av psykisk ohälsa. Bland de som sjukskriver sig på grund av stress är tre av fyra kvinnor. Det är ett stort samhällsproblem och en jämställdhetsfråga som Fi arbetar för att bryta.

Artikelbild

| Lovisa Johansson, ny ledare för Fi i Uppsala.

Hur då?

– Vi vill stärka kvinnors arbetsvillkor och införa sex timmars arbetsdag. Många behöver mer tid med sina nära och kära och för att kunna utveckla sina intressen. Arbete är en del av livet men livet är mer än arbete.

Var ska arbetsdagen kortas?

– Vid alla Uppsala kommuns arbetsplatser och sedan en generell arbetstidsförkortning i hela samhället, säger Lovisa Johansson.

Men Fi stannar inte vid det. Partiet vill anställa mer personal inom kvinnodominerade yrken som skola och omsorg. Målet är att skapa en överkapacitet, en buffert med personal. De som jobbar ska få mer tid för sitt arbete och lönerna ska höjas så att offentliga yrken blir mer attraktiva.

– Allt hänger ihop. Personer som arbetar med att hjälpa andra sliter ut sig så att de själva blir sjuka. Brist på medarbetare gör jobbet omöjligt. Med mer personal och sänkt arbetstid kommer färre att behöva sjukskriva sig.

Hur stor överkapacitet vill ni ha?

– Den ska vara så pass stor att vi kan hantera att vårdbehovet varierar.

Fi vill också satsa stort på att förstärka skolan med kuratorer, diskrimineringsombud, skolsköterskor, psykologer, studievägledare samt social- och specialpedagoger med kompetens i genus, funktionalitet, hedersvåld, hbtq och antirasism. Alla grundskolor ska dessutom erbjuda frukost och eftermiddagsmål till sina elever. Förskolan ska vara avgiftsfri och öppen för alla utan restriktioner.

Ni vill ha mer av mycket. Hur ska ni finansiera allt detta?

– I vår senaste budget höjer vi skatten med 18 öre. Det ger 90 miljoner kronor mer. Men vårt fokus är på visionerna. Att satsa på den offentliga sektorn innebär en omfördelning från de som har mycket och ger mer makt åt det gemensamma. Det är en fråga om demokrati.

Hur långt räcker det?

– Framtida kostnader beror på vad vi gör idag. Idag kostar sjukskrivningarna inom vården och skolan enorma summor. Varje krona vi satsar idag kan spara två kronor imorgon. Men det viktiga är ju vad det kostar oss i mänskliga värden, inte i pengar.

Fi har den mest generösa flyktingpolitiken i kommunen. Ni vill att Uppsala ska ta emot alla som vill komma hit, även papperslösa och EU - medborgare. Är det rätt?

– Kommunen har ett ansvar att ta emot människor som söker skydd och erbjuda ett gott liv. Barn ska kunna gå i skolan och man ska inte behöva vara rädd för polisen och tvingas gömma sig. Alla har rätt till utbildning, vård, försörjning och bostad.

Hur många ska Uppsala ta emot?

– Behovet av skydd och mänskliga rättigheter ska styra. Vi får jobba med att stärka samhällsservicen och det offentliga.

Och vem ska betala?

– Uppsala är en av Sveriges rikaste kommuner med hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet. Pengarna försvinner inte för att vi satsar dem i offentlig verksamhet. Vi kan och bör ta ett betydligt större ansvar än i dag. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Ni vurmar också för landsbygden. Varför då?

– Det finns en ojämn maktfördelning mellan stad och land. Många som vill bo på landsbygden tvingas flytta för att servicen är för dålig eller av brist på jobb och utbildning. Vi vill utreda om delar av kommunens verksamhet kan flytta till mindre orter och öka antalet vårdcentraler och äldreboenden. På det viset stärker vi samhällsservicen samtidigt som det blir möjligt för fler att jobba där de bor.

Vad gör Fi för miljön?

– Kommunen har höga mål för klimatomställningen, men det finns stora luckor i klimatarbetet. Vi tycker exempelvis inte att Uppsala ska propagera för att man som turist kan ta flyget till Arlanda för ett besök i stan. Vegetabilisk mat ska vara norm i kommunens kök, och den som vill ha kött får anmäla det.

Hur ser Uppsala ut om 20 år om ni får styra?

– Vi vill se en kommun för alla med bra samhällsservice och kultur. Det är ett Uppsala där alla kan röra sig fritt genom avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik. Vi har fler mötesplatser som inte bygger på konsumtion.