Det var för snart två år sedan som polisen genomförde en fordonskontroll av en manlig bilist utanför Uppsala. Polisen bedömde på plats att föraren var drogpåverkad och beslutade då om en husrannsakan av den mc-klubb som mannen var på väg ifrån.

Vid senare provtagning visade det sig att mannen inte var drogpåverkad när han stoppades och polisens husrannsakan anmäldes av en mc-förening till Justitieombudsmannen (JO).

I samband med att JO-anmälan lämnades in valde polisen att backa och medge att det saknades skäl för husrannsakan. JO valde senare att också kritisera polismyndigheten för händelsen. Polisen hade inte grund för att utföra någon husrannsakan, menade JO. Men något skadestånd för det inträffade får mc-klubben inte.

Tre medlemmar i mc-klubben samt mc-klubben som förening valde efter händelsen att begära skadestånd av staten på totalt 90 000 kronor. I anspråket hävdade man att händelsen orsakat ideell skada i form av att polisen kränkt mc-klubben och personerna genom sitt myndighetsutövande. Nu har Justitiekanslern fattat beslut i frågan och väljer att avslå anspråket. JK konstaterar att polisen genom sitt agerande gjort ett intrång i klubbens rättigheter, men JK skriver också i sitt beslut att något straffbart tjänstefel inte har begåtts i samband med händelsen. ”Att överträdelsen har konstaterats räcker som gottgörelse i detta fall” skriver JK.