Det är en riktig valårsbudget som de tre rödgröna partierna har presenterat för 2019. Totalt vill de göra satsningar på 555 miljoner kronor.

– När vi tog över makten i Uppsala så gick ekonomin back. Sedan dess har vi jobbat hårt för att spara och effektivisera. I dag har vi det överskott i ekonomin som behövs för att göra nödvändiga satsningar, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Satsningen finansieras till 90 procent med ökade skatteintäkter genom att Uppsala växer, resterande främst med statsbidrag.

Artikelbild

| De rödgröna partiföreträdarna Tobias Smedberg (V), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Linda Eskilsson (MP) och Rickard Malmström (MP) presenterade den gemensamma budgeten för 2019.

Så det kommer inte besparingar på andra verksamheter?

– Nej. Vi har haft en hård budgetdisciplin under de här fyra åren och det kommer att fortsätta, säger Erik Pelling.

Han framhåller att Uppsala kommun har stora utmaningar på en rad områden. Bland annat när det gäller att skapa trygghet på gator och torg, att klara integrationen och fullfölja de investeringar som krävs för Uppsalas fortsatta utbyggnad.

Den stora vinnaren i budgeten är skolan som får 247 av de 555 miljonerna till att höja lärarlöner och att anställa fler lärare både inom grund- och förskola.

– Vi räknar med runt 100 nya medarbetare (lärare, förskolelärare och barnskötare) per år de kommande åren. Dessutom fortsätter vi satsningen på höjda lärarlöner och på nya utvecklings- och karriärvägar inom skolan och på att införa digitala kuratorer inom elevhälsan, säger kommunalrådet Caroline Hoffstedt.

Många efterlyser personal som kan avlasta lärarna. Varför satsar ni inte på det?

– Det ska vi också satsa på. Vi har anställt tolv lärarassistenter och kommer att fortsätta satsningen på dem. Men det viktigaste är fler lärare.

Äldrevård- och omsorg får en budgetuppräkning med knappt 100 miljoner kronor. Procentuellt är det hälften mot vad skolan får.

Inom det sociala området vill de rödgröna skapa en bostadssocial resurs om 2 000 lägenheter, en viktig målgrupp är kvinnor som lämnat en våldsam relation.

– Vi ska också göra en storsatsning på att bygga bort bristen på särskilda boenden. En ny gruppbostad per kvartal ska byggas. Vi ska också bygga bort hemlösheten genom fortsatta satsningar på projektet "bostad först", säger Tobias Smedberg från Vänsterpartiet.

För att snabba upp integrationen vill de rödgröna skapa 100 fler samhällsjobb och utöka antalet extra tjänster för nyanlända och långtidsarbetslösa. Ett särskilt fokus ska ligga på barnfamiljer där kvinnor ska uppmuntras att bli mer självförsörjande.

Miljöpartiet konstaterar att budgeten för 2019 är den första där det klart och tydligt står att Uppsala ska bygga en spårvagnslinje.