– Förstås är det här väldigt synd. Vi kan inte sticka under stolen med att vi har bemanningsproblem på barnintensiven, säger Rainer Dörenberg, överläkare och chef på barnsektionen vid Akademiska sjukhuset.

2012 öppnade barnintensiven på Akademiska, då i liten skala med två vårdplatser, men med målet om sex platser. Att vårda barn inom intensivvården är mycket personalkrävande eftersom barnen kräver täta insatser och uppsyn dygnet runt. Enligt informationen vid öppnandet bemannades den nya enheten med femton specialistsjuksköterskor och femton undersköterskor, som skulle utgöra ett team med bred kompetens från allmän intensivvård, neurologisk intensivvård, neonatalvård och brännskadeintensivvård.

Idag skulle avdelningen vid full bemanning kunna ha fem vårdplatser. Men så ser inte verkligheten ut.

Artikelbild

| Under de fyra veckor i juli och augusti som barnintensiven, BIVA, kommer att hålla stängt hänvisas de sjuka barnen i stället till centralintensiven, CIVA, samt till neonatalvården. Det kan också bli tal om att skicka patienter till andra sjukhus.

–  Vi har bara två till tre platser idag. Bristen på personal inom barnintensivvården finns i hela Sverige, säger Rainer Dörenberg.

För att klara sommaren kommer avdelningen att stängas i fyra veckor i juli och augusti. I fjol hölls det stängt två veckor. Dessutom kommer avdelningen behöva stänga några enstaka helgdagar före sommarstängningen.

Barn som är äldre än sex månader kommer i stället att få vård på centralintensiven, medan riktigt små barn ska vårdas av neonatalvården - i den mån det går.

– Alla barn kommer givetvis att få vård, men om det inte finns plats inom neonatalvården kan det bli aktuellt att ge patienter vård på andra sjukhus. Men inga instabila barn kommer att skickas någon annanstans.

LÄS MER: Pressat läge på barnakuten

Samtidigt som bristen ställer till det så pågår planeringen för fullt med en utökning av intensivvården för barn. Någon gång under 2020-talet ska en helt ny barnintensiv vara i gång, med tio platser och i nya lokaler. Rainer Dörenberg, ser det här som en av de satsningar som görs för att locka personal.

–  Det här är en väldigt tydlig signal om att vi och sjukhusledningen vill satsa stort på barnsjukvården. Vi har också ett jättebra samarbete med barnsjukhuset.

Men redan efter sommarens stängning hoppas han att åtgärder som sjukhuset har vidtagit ska ge ha gett positiva resultat för personalsituationen. Hans egen tjänst som sektionschef vid nybildade barnsektionen är ett exempel på det, menar han. Här samlas barnintensivvård, barnanestesi och barnoperation, och barnuppvakningsavdelningen. Rainer Dörenberg och biträdande sektionschefen Pia Stöllman arbetar nu med rekryteringar.

– Vi får ett tätare samarbete och en tydligare ledningsstruktur. Vi har förhoppningar om att vi ska ha ett stabilare läge från mitten av augusti, säger Rainer Dörenberg.

Personalsituationen inom intensivvården, inte minst på barnintensiven, har varit omskriven. I höstas berättade UNT om hård kritik från facket om en ny schemamodell som man menade skulle slå hårt. Undersköteskan Mirja Polak var då fackligt ombud på barnintensiven och beskrev modellen som en katastrof. Nu är den satt i verket.

– Och det vi befarade har hänt. Vi jobbar mer för samma lön, och det är många som slutar och många som är missnöjda. Den här modellen gagnar ingen som arbetar med vård som måste bemannas dygnet runt, året runt. I stället får man utmattad och resignerad personal. Det här måste sjukhusledningen göra något åt, säger hon.

LÄS MER: "Sjukhusets hjärta trasas sönder av personalbrist"

LÄS MER: Intensivvården drabbas hårt av sjuksköterskebristen

Hon har sedan i höstas bytt arbetsplats på Akademiska sjukhuset, men arbetar under den nya modellen. I sommar ska hon dock gå tillbaka till barnintensiven.

– Det gör jag för att de gjort om ledningsstrukturen och skapat en barnsektion. Den förändringen ger mig framtidstro, och det är ju den vården jag vill arbeta med. Jag får ta det onda med det goda, säger hon.

Hon välkomnar också planerna på en ny och större barnintensiv.

– Jag tycker att det är spännande, men det kräver ett stort mått av planering, tålamod och ödmjukhet, säger hon.

LÄS MER: Oklart löfte till sjuksköterskorna