Den senaste tillgängliga statistiken, från vecka 50, visar en ökning av antalet influensafall i både Uppsala län och i landet som helhet. Men fortfarande ligger antalet smittade på en relativt låg nivå, kulmen på årets säsong väntas först under inledningen av 2019.

– Erfarenhet från tidigare år visar att ökningen av influensafall avtar under jul- och nyårshelgerna när många är lediga från arbeten, skolor och förskolor. Oftast brukar det sedan kulminera under februari månad, säger Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten.

I Uppsala län beställde Region Uppsala 52 000 doser influensavaccin inför den här säsongen, men redan i november kom rapporterna om att lagren började ta slut på flera vårdcentraler. Region Uppsala gick då ut med rekommendationen att i första hand ge vaccin till riskgrupper, bland annat äldre och sjuka.

Nu är dock fler doser vaccin på ingång. Uppsala, Västmanland, Dalarna och Gävleborg har tillsammans upphandlat ytterligare 50 000 doser.

– Vår rekommendation till vårdenheterna att i första hand ge vaccin till riskgrupper och de som kan sprida till riskgrupper ligger kvar. Sedan är det upp till varje vårdcentral att göra en bedömning, säger Robert Sarkadi Kristiansson, chefsläkare på Region Uppsala.

Att vaccinet gick åt snabbt redan i november ser han positivt på.

– Det innebär att det är fler i år som är vaccinerade än tidigare, något som i sin tur leder till minskad risk för smittspridning, säger Robert Sarkadi Kristiansson.