Lisa Danling, presskommunikatör på Migrationsverket, bekräftar att det finns en sammanställning av frågor som stöd för handläggaren som gör bedömningen på plats på ambassaden i det land studenten söker ifrån. Och frågorna ligger sedan till grund för utfärdandet av uppehållstillstånd för studier som Migrationsverket gör.

Vad är det för typ av frågor Migrationsverket ställer till de sökande?

– Inför en utredning väljs de mest relevanta frågorna för det enskilda ärendet ut. Det kan till exempel handla om sökandens kunskaper om den sökta utbildningen, hur sökanden fick kännedom om den sökta utbildningen och varför sökanden har valt att studera i Sverige. Om utbildningen hålls på engelska ser vi bland annat om personen kan föra ett samtal på engelska.

UNT har tagit del av fall där elevernas engelskakunskaper inte godkänts trots att studenten tidigare har examen från utbildning hållen på engelska. Alla länder har inte samma fokus på muntlig kommunikation som Sverige. I många länder kan studenter ha god läs- och hörförståelse, men inte kunna föra en vad vi tycker är begriplig konversation på engelska.

– Bedömningen av sökandens kunskaper i engelska är en del av beslutsunderlaget, men är inte ensamt avgörande för utgången i ett ärende. Vi tittar som sagt på flertalet faktorer och gör därefter en sammantagen bedömning.