Vädret har stort genomslag i cykelstatistiken. Samtidigt finns en allmän trend att fler och fler blir vanecyklister. Och det är svårt att säga hur mycket av årets ökade cykling som ska tillskrivas det milda vädret. Enligt fjolårets resvaneundersökning var cykeln för första gången det vanligaste transportmedlet i centrala Uppsala.

Nu har dock vintervädret slagit till rejält. Och i statistiken för de två första veckorna i januari är dagssiffrorna på ungefär samma nivå som i fjol.

Totalt finns fem cykelräknare på olika platser. Förutom den vid Hamnspången finns en räknare vid Resecentrum, en vid Svandammen, En längs Dag Hammarskjölds väg vid Uppsala Science park och en på cykelleden längs Vårdsätravägen. De två räknarna längs snabbcykelleden mot Valsätra har ingen display som visar siffrorna publikt och den statistiken rapporteras direkt in till stadsbyggnadsförvaltningen.

Räknaren vid Svandammen har varit ur funktion under en längre tid. Slingorna som ligger i marken och ska känna av passerande cyklar har inte fungerat som tänkt. Kommunen har en dialog med leverantören och hoppas att problemen ska kunna lösas under våren. Under tiden är displayen vid räknaren släckt.

Läs mer: Här är nya cykelräknaren