Enligt det senaste beslutet har försvarsmakten ”genomfört en översyn av de operativa krav som myndigheten ställer på Uppsala flygplats”. Slutsatsen är att förra sommarens uppsägning av mark och anläggningar vid flygfältet i Ärna dras tillbaka. Försvaret kommer i stället att se över hur den fortsatta driften av flygplatsen kan genomföras ”ur såväl ekonomisk som operativ synvinkel”.

Det innebär i klartext att alla planer på ett stopp för militär flygverksamhet i Uppsala nu skrinlagts. Mycket talar i stället för att försvarets flyg kommer att få betydligt större utrymme i Uppsala än i dag. Framtidens försvar ska bygga på insatsförband med anställda och frivilliga som snabbt ska kunna tas i tjänst för olika behov. Försvaret har därför ändrat kraven på tillgänglighet och basering av stridsflyg, helikoptrar och transportflyg. Beslutet att behålla verksamhet på Ärnafältet kan ses som ett inslag i kursändringen.

Major Mats Gyllander, presschef på Luftstridsskolan vid Uppsala garnison, betonar att inga nya beslut ännu finns om omfattningen av militärflyget i Uppsala, men konstaterar samtidigt att beskedet från försvarsledningen pekar på en ökad flygverksamhet:
– Med den nya inriktningen får vi förmodligen betydligt högre krav på oss, med mer bruk av både stridsflyg och transportflyg. I dag är Uppsala en övningsbas, i princip öppen under kontorstid men även med beredskap att öppna med kort varsel.

Det skulle innebära att både stridsflygplanet JAS 39 Gripen och transportflygplanet Hercules i framtiden regelbundet trafikerar Ärnafältet. Hur mycket verksamheten kan komma att öka är en av de frågor som försvaret nu utreder vidare. En återgång till den nivå som gällde under F 16-tiden, med två divisioner Viggenplan och skoldivision, lär dock inte bli aktuell. Mats Gyllander bedömer att bilden kan klarna under hösten, bland annat vad gäller personalökningar vid flyget i Uppsala. Redan före sommaren väntas dock garnisonsledningen få information från försvarshögkvarteret om planerna.

Högkvarteret betonar i sitt beslut att kursändringen inte påverkar planerna på civil flygtrafik i Uppsala, som drivs av bolaget Uppsala Air. Företaget har tidigare haft önskemål om att köpa delar av flygplatsen, men försvarets beslut att stanna kvar har ändrat förutsättningarna. De förhoppningar som på sina håll funnits om att minskat flygande skulle frigöra mark för bostadsbyggande lär också grusas av försvarets besked. Bland de anställda på Ärna är stämningen optimistisk, enligt Mats Gyllander:
– Det är motsatt läge mot när vi hade ett rött kryss över hela garnisonen, säger han, men påminner samtidigt om att försvarets omorganisation under de närmaste åren innebär stora konsekvenser för anställda, som kan få se sina befattningar helt försvinna.