– Utgången i målet är att förvaltningsrätten har beslutat att Bengt Ågerup ska ha bifall i en delfråga, men i övrigt har vi hållit Skatteverkets linje, säger rådman Klas Innerstedt till UNT.

Den i dag 75-årige Bengt Ågerup gav felaktiga uppgifter i sin skattedeklaration, vilket upptäcktes när Skatteverket undersökte hans tillgångar i början av 2015. Det efterföljande skattekravet på 1,2 miljarder kronor gäller främst pengarna från försäljningen av läkemedelsbolaget Q-Med år 2011. Bolaget har ingått i en ägarstruktur, med flera andra bolag.

Enligt Klas Innerstedt pågick de muntliga förhandlingarna i fyra dagar. Ovanligt lång tid, menar han.

– Båda parterna har varit väldigt engagerade och det har varit en lång skriftväxling.

LÄS MER: Ågerups skattemiljard upp i domstol

Det var i december 2016 som Skatteverket ställde kravet att Uppsalaentreprenören skulle betala skatt för sina aktieavyttringar och kaptialinkomster för åren 2008-2013. Bengt Ågerup anser att de inte har rätt att kräva in skatt och tillägg eftersom han inte har varit bosatt i Sverige sedan 1996. Myndigheten anser däremot att han har vistats frekvent i Sverige och har starka kopplingar till landet genom sina bolagsengagemang.

Bengt Ågerups advokat Anna Romell Stenmark anser att domstolen borde lägga större vikt vid var hennes klient har varit bosatt med sin familj.

 

– Självklart är vi både förvånade och besvikna över beslutet. Vi delar inte förvaltningsrättens uppfattning och kommer att överklaga domen till kammarrätten, säger hon till UNT.