Stora skador drabbade fastighetsägare vid åskvädret och det efterföljande skyfallet i Uppsala 29 juli. På Länsförsäkringar, som har cirka 50 procents marknadsandel av villa- och hemförsäkringar i Uppsala, ringde telefonerna oavbrutet.

– Vi tog in extrafolk direkt och flera anställda avbröt sina semestrar för att kunna rycka in. Det här är en extrem händelse för oss och en ovanligt stor naturskada för vårt bolag, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar i Uppsala.

Under en period av 72 timmar i anslutning till åskan och skyfallet tog man emot 768 anmälningar av skador relaterade till händelsen. 573 av dessa kom från privatpersoner övriga skador var hos lantbrukare och företagare.

Artikelbild

| Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar i Uppsala.

– En vanlig måndag i juli kan vi få in anmälningar om ett 20-tal skador, även om det varit åskväder. Nu fick vi skadeanmälningar med ersättningskrav som överskrider en miljon kronor per anmälan. Tolv skador har en uppskattad skadekostnad på totalt 24,7 miljoner, berättar Susanne Fagerberg.

De flesta skadorna var vattenfyllda källare, dränkta företagslager och en del elektronikskador. För att ha koll på de olika skadorna hade man akutmöten samt veckovisa avstämningar för att veta hur långt de olika försäkringsärendena kommit.

Sedan juli månad har man avslutat 322 av de anmälda skadorna. Än i dag fortsätter man med torkning och rivning och skadereglerarna arbetar med att stötta och vägleda kunder som drabbats.

– Vi hjälper folk med tips om företag som arbetar med att avfukta och sanera men också med att ordna evakueringsboenden och uppskatta värden på saker som är förstörda. Sånt tar tid och det kan vara tungt för den drabbade att ta tag i. Vi räknar med att hela den här processen kommer att ta ett år innan vi är klara, säger Susanne Fagerberg.

Artikelbild

| Håkan Franzen, försäkringsexpert på Trygg Hansa.

På Trygg Hansa och Folksam är ersättningskraven mer blygsamma. Skadorna i de bolagen härör bara från skyfallet, inte åskvädret.

Håkan Franzen, försäkringsexpert på Trygg Hansa, berättar att 174 kunder anmält skador efter skyfallet i Uppsala. På Folksam har man uppskattat att ett 30-tal av bolagets kunder drabbats av skyfallet och att ersättningskraven slutar på mellan tre och fem miljoner kronor.

Artikelbild

| Tom Forsman, byggskadechef, Folksam.

– Vi prioriterar att hjälpa kunderna så snart vi kan men kommer därefter att utreda händelsen vidare för att få en bild av ansvarsfrågan, säger Tom Forsman, byggskadechef på Folksam.