Svante Jurnell och Fredrik Hane ligger bakom it-bolag som Utfors och IP-Only. De planerar nu att dra 250 mil it-kabel vid länderna kring Östersjön (se artikel här intill).  

De har haft stora framgångar som it-företagare men det finns även en baksida i form av trassel med Skatteverket och omfattande domstolsprocesser. 

I våras hade Fredrik Hane en skatteskuld på 19,5 miljoner, den femte största i Uppsala län. Sedan dess har han dock betalat hela beloppet.

Artikelbild

| Hus. Svante Jurnell var tidigare vd i företaget bakom fastighetsprojektet Majklockan vid utfarten mot Enköping i Uppsala. Projektet omgärdades av stora ekonomiska problem.

– Skatteskulden kommer sig av att jag gjort stora vinster på finansiella placeringar men utan att kunna realisera vinsterna, säger han.

Sedan 2011 har ett trettiotal företag vänt sig till Uppsala tingsrätt för att få pengar från Fredrik Hane som konsekvent bestridit kraven. Han har hävdat att skulderna redan har betalats, att han inte fått beställda varor, att arbeten varit felaktigt utförda etc.

Enligt Fredrik Hane har han inte satt i system att vägra betala sina fakturor.

– Jag har gjort många upphandlingar och lagt för lite tid på att följa upp dem. I förhållande till de stora belopp som min verksamhet omsätter tror jag inte att det rör sig om så väldigt många ärenden.

Artikelbild

| Kommunikation. Den här typen av kablar används för dataöverföring via internet. Arkivbild.

I fjol fastställde kammarrätten att Fredrik Hane ska betala 3 miljoner för obetalda skatter i konkursdrabbade bolag som drivits av honom. Två av dessa bolag hade uppmanats att betala sina skatter vid totalt 48 tillfällen. Enligt Skatteverket har bolagen felaktigt fått ut 377 000 kronor i moms sedan Fredrik Hane lämnat oriktiga uppgifter.

Han uppger att konkurserna kommer att avslutas med överskott och att han betalat konkursbolagens skatter och övriga skulder.

Artikelbild

I juni 2017 beslöt Skatteverket att han personligen ska betala en tillkommande skatt på 2,1 miljoner kronor. Han drabbades även av ett skattetillägg på en miljon.

Enligt myndigheten hade han redovisat moms på ett felaktigt sätt samt på privat basis nyttjat sitt företags fastigheter, båtar och annat, dock utan att betala förmånsskatt.

Artikelbild

Karta. Här ska den fiberoptiska kabeln dras om planerna för Svante Jurnell och Fredrik Hane blir verklighet.

– Det är en komplex gränsdragning mellan privata och ett företags tillgångar. Jag har följt mina skatterådgivares rekommendationer men nu vet jag vad Skatteverket ställer för krav och rättar mig efter det.

I somras gjorde Kronofogden utmätningar på fastigheter som tillhör Fredrik Hane men hotet om tvångsförsäljning återkallades sedan han reglerat skulderna. I tingsrätten har han idag betalningskrav från fyra företag varav det senaste inkom för ett par veckor sedan.

Artikelbild

Företag. Uppsalabaserade operatören IP-Only fick flera positiva rubriker under Svante Jurnells tid som vd...

Även Svante Jurnell krävs på pengar av Skatteverket. Hans bolag Gröndal Holding AB har haft skatteskulder sedan 2015 och idag uppgår beloppet till 8 865 000 kronor.

Enligt Svante Jurnell har skatteskulden uppkommit genom att Gröndal Holding AB deklarerat intäkter som varit på väg in i företaget. De förväntade intäkterna uteblev dock men företaget påfördes skattekrav ändå.

Artikelbild

...men det förekom även negativa skriverier om IP-Only, bl a efter en rad fakturastrider i domstol.

– Jag håller nu på att få in pengarna och ska betala skatteskulden.

I november 2016 beslöt förvaltningsrätten om en betalningssäkring på 430 000 kronor mot Svante Jurnell. Gröndal Holding AB hade rapporterat till Skatteverket att företaget betalat 540 000 kronor i skatt för Svante Jurnells löneuttag. Men i själva verket hade ingen skatt betalats in.

Artikelbild

| Rättsligt. Svante Jurnell drabbades i fjol av en betalningssäkring efter beslut av förvaltningsrätten. Fredrik Hane har en rad mål i tingsrätten.

– Det är en redovisningsbyrå som skött detta. Jag har absolut inte försökt undkomma skatt, kommenterar Svante Jurnell som framhåller att den skatten numera är betald.

UNT har under åren flera gånger skrivit om dig i samband med trassliga affärer. Är du strulig med ekonomin?

– Absolut inte. Men jag har jobbat med projekt som kräver att man ligger ute med mycket pengar.

Enligt Fredrik Hane är det ingen risk att hans ekonomiska problem ska återkomma i Östersjöprojektet med Eastern Light.

– Projektet är välfinansierat. IP-Only som jag drev tidigare var välfungerande och det kommer Eastern Light också att vara.