Mannen åtalades för att vid minst 30 tillfällen ha tagit med sig bildelar från arbetsplatsen och förvarat dem i sin bostad i Uppsala. Mannen nekade till brott och berättade vid rättegången att han hela tiden tänkt lämna tillbaka bildelarna. Enligt mannen tog han dem eftersom han var missnöjd med lönen och ansåg sig illa behandlad av arbetsgivaren.

Tingsrätten anser inte att mannens förklaring är särskilt trovärdig. Enligt domstolen är det mer troligt att den anställde tagit bildelarna för att behålla dem, möjligen som en form av hämnd. Mannen döms nu för stöld till villkorlig dom och 100 dagsböter.