Beslutet handlar om de 77 miljoner i extra statsbidrag som Uppsala kommun fått i den M-KD budget som riksdagen röstade igenom innan jul. Uppsalas mittenstyre hade givit äldrenämnden 8,9 miljoner och skolan 25,4 miljoner. Uppsalaalliansen och Vänsterpartiet fick dock majoritet för att äldrenämnden skulle få tio miljoner mer. Skolan blev av med lika mycket.

– De blir ett välkommet tillskott och innebär att vi kan slå vakt om en bra omsorg för våra äldre, säger Cecilia Forss (M), ledamot i äldrenämnden.

För Mittenstyret kom beslutet som en överraskning.

– En ohelig allians kunde få igenom beslutet. Det är inte fel att äldrenämnden får med pengar. Men skolan drabbas, säger Erik Pelling (S) i en kommentar.