Uppsala kommun har släckt en tredjedel av Uppsalas gatubelysning för att spara pengar, trots att man tidigare satsat miljontals kronor på att göra staden ljusare och öka tryggheten. Dessutom slutar man nu att laga hål i gatan.

Under 2008 genomförde Uppsala kommun en miljonsatsning för att göra Uppsala ljusare. Både polis och allmänhet hade önskat en ökad belysning på både gator och i parker för att öka tryggheten. Stadsträdgården var ett av områdena som prioriterades och där inrättades ett helt nytt belysningssystem. Men nu har Uppsala kommun släckt lampor runt om i hela Uppsala, även i parker och grönområden. Totalt har cirka 33 procent av alla gatlyktor släcks. Men på vissa håll där gatubelysningsnätet ser annorlunda ut släcks varannan. Även tiden som gatubelysningen är tänd minskas.

Beslutet att släcka ner Uppsala togs av en enig Gatu- och samhällsmiljönämnd den 18 juni och den 1 juli släcktes lamporna. Anledningen är att nämnden just nu har ett ekonomiskt underskott på 12,5 miljoner kronor. De största orsakerna till underskottet är att kostnaderna för väghållningen i vintras drog i väg men också att kostnaderna för färdtjänst ska ha ökat rejält. På kommunens hemsida går att läsa att felanmälningar om trasiga gatlyktor inte längre kommer att åtgärdas. Enligt kommunens beräkningar minskar man kostnaderna för gatubelysning med tio procent, motsvarande 2,5 miljoner kronor.

Artikelbild

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde att spara in lika mycket pengar på barmarksunderhållet. Man minskar asfaltsunderhållet vilket främst kommer att märkas i det lågtrafikerade gatunätet där underhållet redan är eftersatt. De enda gatorna som kommer att få ny beläggning är högtrafikerade gator, bussgator och ett antal cykelvägar. Inrapporterade skador eller ojämnheter i vägbanan kommer inte att åtgärdas. Även kransförorter som Björklinge, Storvreta och Lövstalöt berörs av besparningarna.

Från Uppsala kommuns sida sticker man inte under stol med att konsekvensen av neddragningen kommer bli att Uppsala upplevs som mörkare och otryggt. Man säger också att trafiksäkerheten sannolikt försämras, även om man inte släcker ned belysning vid övergångsställen och liknande. Enligt ansvarigt kommunalråd Stefan Hanna (C) så fanns det dock ingen annan lösning.
– Det här vad det enda vi kunde genomföra direkt. Allt annat tar länge tid att bereda. Vi måste anpassa oss till den budget vi har fått från kommunfullmäktige. Eftersom vintern krävde våldsamma kostnader och kostnaderna för färdtjänst har skjutit i höjden så var vi tvungna att agera, säger Stefan Hanna.

Någon tidsplan för hur länge Uppsala kommer hållas nedsläckt finns egentligen inte. Enligt Stefan Hanna så kommer beslutet inte att omprövas förrän vid nästa nämndsammanträde som hålls den 3 september. Då tror Stefan Hanna att beslutet kommer att upphävas, men ett rakt löfte kan han inte ge.
– Jag har svårt att tro att nämnden kommer låta det vara nedsläckt när hösten kommer, säger han.

Enligt kommunallagen har en kommun rätt att själva välja hur man tillhandahåller belysning för ett område som är planbelagt, alltså ett område med tätbebyggelse.
– En kommun kan enligt lagen släcka ner en hel stad. Men jag har svårt att tro att det skulle hända eftersom en kommun ska arbeta för det allmännas bästa, säger Robin Boström, förbundsjurist på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.