Behandlingen utgår från teorin att ms orsakas av dåligt blodflöde från venerna som leder blod från hjärnan och innebär att man med så kallad ballongvidgning får blodet att strömma lättare genom venerna i halsen.

Hittills har ett 30-tal svenska ms-patienter på eget initiativ åkt till Polen för att få detta ingrepp utfört för en kostnad på uppemot 70 000 kronor.

Vid konferensen i Uppsala medverkar både kritiker och anhängare av metoden. En av arrangörerna är Neurologiskt handikappades riksförbund.