Movingokortet skapades för att underlätta pendlingen över länsgränsen.

Det är inte SJ utan lokaltrafikbolagen i Mälardalen som, genom sitt bolag Mälab, står bakom movingokorten. Mälab gjorde en upphandling där man ville att trafikbolagen skulle teckna avtal som innebär att resenärerna får åka på tåg och bussar med movingokorten. Förutom de sträckor där Mälab redan har köpt tågtrafik söder om Mälaren ville Mälab ha in avtalsanbud för sträckorna Örebro–Västerås–Stockholm, Gävle–Stockholm–Linköping, Uppsala–Stockholm samt Trosa–Liljeholmen.

LÄS MER: Stationen i Uppsala klarar inte fler tåg

Något anbud kom dock inte in för sträckan Gävle–Linköping.

– Det är bara på de linjerna där vi tecknat avtal som vi tycker att movingo hör hemma, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Mårten Levin, vd för Mälab, beklagar att det inte blev något movingoavtal för ostpendeln mellan Gävle och Linköping.

– Det är tråkigt. Det här är en sträcka som är viktig för regionerna som ingick i det gamla Tim. Men vi kan inte tvinga trafikföretagen att lämna anbud, säger han.

Ett villkor i avtalet mellan Mälab och SJ är att SJ inte får sälja egna månadskort på tågen där movingobiljetten gäller. Det är också detta som varit den stora knäckfrågan i förhandlingarna om movingo på sträckan Uppsala–Stockholm.

Enligt Mårten Levin är det ett villkor för att man ska få ihop ekonomin.

På sikt är det tänkt att antalet resenärer på de olika tågen ska vara grunden för hur pengarna fördelas. Men inledningsvis delas intäkterna från kortet grovt upp så att 90 procent går till det regionala resandet och 10 procent går till de lokala trafikbolagen. Just för sträckan Uppsala–Stockholm räknar man dessutom med att en liten del av det regionala resandet också sker med UL/SL-pendeln, men annars tar SJ den största delen av den regionala kakan medan UL och SL delar på resten.

LÄS MER: SJ vill renodla tågsträckorna

I praktiken innebär det att UL och SL får knappt 300 kronor av de totalt 2 200 kronor som movingokortet mellan Stockholm och Uppsala kostar. För det får resenären, förutom resorna med SJ-tågen på sträckan, också resa fritt i både UL.s och SL:s nät. Och för att hela kalkylen ska gå ihop sig behöver man få in även de resenärer som annars bara skulle ha köpt månadskortet med SJ utan tillägg för UL eller SL.

– Fortsätter man att erbjuda en månadsbiljett som bara gäller på SJ-tågen är det som att sälja bilförsäkringar bara till dem som krockar, säger Mårten Levin.

I grunden hoppas både kollektivtrafikbolagen och SJ att movingo ska ge högre intäkter genom att fler väljer att tågpendla.

– Vi går från ett läge där vi satt upp barriärer mellan trafikföretagen beroende på geografin till ett läge där man mer betalar för sträckan man reser. Det gamla systemet har varit gynnsamt för dem som haft turen att bo nära stationen och bara behöver åka med ett trafikföretag, säger Mårten Levin.

Sträckan Uppsala–Stockholm har mellan 1968 och 2012 gått med vinst för SJ. Men sedan 2012 körs trafiken med förlust.

Enligt Jan Kyrk har prisskillnaden mot SL/UL-pendeln varit för stor eftersom pendeltåget subventioneras med skattemedel. Nu hoppas man att movingo ska bidra till att vända de röda siffrorna till plus

– Vi har valt att satsa i stället för att krympa för att försöka göra sträckan lönsam igen. Och med införandet av movingo hoppas vi få fler resenärer när prisskillnaden minskar, säger Jan Kyrk.