Maria Gardfjell, Jenny Lundström (MP), förstanamn på norra listan till regionfullmäktige, och Hans Wennberg (MP) andranamn på samma lista, var de politiker som gjorde rundresan. Med sig hade de tio stycken förslag på hur partiet vill utveckla en hållbar besöksnäring.

– Ett förslag är att vi måste stärka bredbandet över hela länet. Alla är beroende av internet i dag, en dålig uppkoppling försvårar möjligheterna att driva verksamheter så bra som möjligt, säger Maria Gardfjell.

Andra förslag politikerna hade var att stärka den lokala matkulturen, förbättra vandringslederna och värna om de existerande naturreservaten samt skapa nya.

– Vi har så mycket att se och uppleva i vårt län. Men under vår resa har jag sett att det är brist på ställen att äta och sova på i närheten av resemålen. Det är något vi måste kunna erbjuda turister, både lokala och internationella, säger Maria Gardfjell.

Rundturen inleddes med besök på Sågarbo Herrgård, sedan bar det av mot Lövstabruk, Österbybruk och Café Ängslyckan i Vendel. Under besöken fick politikerna höra förslag på hur företagarna tycker att de kan utveckla turismen.

– Kollektivtrafiken var väldigt viktig för dem. Bussar och tåg måste enkelt kunna ta sig till resemålen, detta är något regionen och kommunerna kan förbättra genom ett bra samarbete.

Vad tyckte företagarna om era förslag?

– Det har varit blandade reaktioner, men nu har vi mycket smått och stort att jobba med politiskt.