Det var Moderata Ungdomsförbundet, Muf i Uppala län, som lagt en motion med krav på fri rörlighet för människor över landsgränserna. Grunden anser Muf vara människans okränkbara rätt till liv, frihet och egendom. Var och en ska kunna rör sig hur de vill och fritt söka lyckan.
– Vi vill öppna för en diskussion om fri rörlighet. Men det är inget vi får över en natt. Vi vill jobba långsiktigt för att människor ska kunna bestämma själva var de ska leva, säger Muf:s distriktsordförande Sara Hägerström och ledamoten Alexander Bengtsson.

Förbundsstyrelsen ställde sig positiv till invandring men poängterade att asylpolitiken måste vara långsiktigt hållbar och human, rättssäker och ordnad - inte fri.
Den linjen fick stöd av Tobias Billström som talade på länsstämman. Han tyckte att Muf:s åsikter är viktiga, men inte realistiska.
– De kommer med nya visioner och vi behöver debattera de här frågorna. Det är lätt att säga att vi ska ha fri invandring. Men frågorna är mycket komplexa. Hur gör man med bostäder och arbete om väldigt mycket människor söker sig hit, och hur ska vårt skatte- och socialsystem fungera, sade han.

Du har själv velat minska invandringen?
– Vi ska inte göra mindre än vi gör i dag. Men andra ska göra mer. Sverige tar emot flest asylsökande efter Tyskland och Frankrike. Nio av EU:s medlemsstater tar emot 90 procent av flyktingarna. Det är ett problem som vi måste lösa. Om alla medlemsländer tog sitt ansvar så skulle vi kunna ha 100 000 fler platser för asylsökande inom EU, sade Tobias Billström.