I april väntas Upplands lokaltrafik, UL, ändra sina taxor för månadskort och det blir då en enda zon för all UL-trafik. Månadskortet kommer att kosta 790 kronor och tillåter obegränsat resande där UL kör buss eller tåg.

De som reser korta sträckor får högre kostnader medan långpendlare tjänar på förslaget om det antas. Den som åker från exempelvis Gottsunda till centrala Uppsala betalar idag 525 kronor för ett månadskort och kan framgent räkna med att få betala 790 kronor.

Den som pendlar mellan Uppsala och Gävle får däremot sina månadskostnader sänkta från 1 580 till 790 kronor.

Artikelbild

| Nytt biljettsystem UL

Sjuksköterskan Karolina Johansson tar ofta bussen från Gottsunda till arbetet på Akademiska sjukhuset. Hon är rejält missnöjd med förslaget på taxeförändringar och har startat ett protestupprop på Facebook som samlat drygt 500 namn.

– Det kostar redan mycket att åka buss. Om de höjer busspriserna så mycket som det föreslås kommer jag att ta bilen istället, säger Karolina Johansson.

Men enligt UL kommer en majoritet att tjäna på förändringen. Orsaken är att cirka 6000 personer per månad brukar köpa kort för de gröna stadsbussarna i Uppsala medan UL har 7000 långresenärer som går plus om de nya taxorna införs.

Orsaken till prisändringen uppges vara att UL vill ersätta dagens vildvuxna bussprisflora med ett mer enhetligt och lättöverskådligt system. Totalt sett ska UL inte tjäna på förändringen.

Slutligt beslut väntas fattas av landstingsfullmäktige i februari.