Vad tycker partierna själva om sin insats inom den kommunala klimat- och miljöpolitiken och vad har de åstadkommit senaste mandatperioden? Det har Naturskyddsföreningen undersökt och sammanställt i en rapport som de nu släpper. För att komplettera bilden har även beslutsunderlag och protokoll granskats.

Hög ambitionsnivå var en av anledningarna till att Uppsala utnämndes till Årets klimatstad 2018 av Världsnaturfonden. Naturskyddsföreningen konstaterar dock att ambitionsnivån varierar kraftigt bland partierna. Vänsterpartiet utmärker sig som det mest ambitiösa partiet, samt mest villiga att genomföra genomgripande förändringar i samhället till förmån för miljön, menar Naturskyddsföreningen. Som exempel lyfter de Vänsterpartiets målsättning att skapa en jämställd stadsplanering samt kritiken av det utökande flygresandet. Även Miljöpartiet får beröm och Naturskyddsföreningen konstaterar att partiet har haft flera framgångar under mandatperioden med sin miljöpolitik som bland annat har lett till säkerställandet av Uppsalaåsen som grundvattenkälla.

Sedan blir det mera oklart. Socialdemokraterna anses ha en ambitiös miljöpolitik, men "samtidigt tycks de ovilliga att ändra stadsplaneringen från massbilism", skriver Naturskyddsföreningen. Hos Alliansen får Centerpartiet tummen upp medan Liberalerna och Moderaterna endast har gett kortfattade svar i undersökningen. I föreningens granskning av partiernas politiska gärningar pekar de på frågan om skydd av Uppsalaåsens vatten samt civilflyg på Ärna som två vattendelande frågor. I den senare frågan har det rödgröna styret och Centerpartiet röstat emot förslaget om att påbörja civil flygverksamhet. Samma partier har även arbetat för att stor försiktighet måste tillämpas rörande hanteringen av grundvattnet, konstaterar föreningen.

Varken Sverigedemokraterna eller Feministiskt initiativ är inkluderade i enkätundersökningen trots att de är representerade i kommunfullmäktige. Naturskyddsföreningen hade inte resuser nog för att inkludera samtliga partier.

Läs mer: Planerna på civilt flyg på Ärna skrotas

Läs mer: Liberalerna vänder i frågan om civilflyg på Ärna

adam.sjoborg@unt.se