Rivningskontraktet som närvårdsavdelningen, NÄVA, har i Kronparksgården gäller fram till årsskiftet. Därefter ska byggnaden rivas. Vart NÄVA ska ta vägen är en fråga som Landstingsservice utreder med högsta prioritet.

Beslut om att starta NÄVA med platser för äldre patienter som inte var i behov av specialistvård togs redan 2013, och avdelningen öppnade i augusti 2014. Enligt beslutet skulle där finnas 26 vårdplatser, men svårigheten att rekrytera personal gjorde att bara 13 platser fanns vid starten.

Rekrytering och att behålla personal har fortsatt att ge NÄVA bekymmer, och också lett till att antalet platser har varierat genom åren.

– Det är ett problem naturligtvis, men NÄVA är på det viset inte annorlunda än andra delar av sjukvården, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen som ansvarar för Hälsa och habilitering där NÄVA ingår.

Från 2016 ändrades inriktningen för NÄVA så att avdelningen kan ha intag av patienter dygnet runt, alla dagar i veckan. Patienter kan komma från Akademiska, från primärvården och från mobila äldreakuten.

De uppföljningar som gjorts av NÄVA 2015 och 2016 har visat att patienterna är mycket nöjda med vård och bemötande men också att NÄVA kostade mer än budgeterat 2016, i motsats till 2015 då kostnaden var lägre än budget. Fler öppna vårdplatser 2016 och fortsatta problem med personalrekrytering och fortsatt beroende av hyrpersonal anges som förklaringar.

Men det stora problemet som måste lösas är att finna nya lokaler för avdelningen från 2018.

– Det är Landstingsservice som utreder vilka möjligheter som finns, och självklart har frågan högsta prioritet. Den kommer säkert upp som ett ärende vid vårdstyrelsens sammanträde i maj, säger Malena Ranch.

Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör vid Landstingsservice är den som kommer att föredra ärendet för styrelsen:

– Det pågår ett arbete där vi söker ersättningslokaler. Det bästa är om NÄVA kan placeras inom vårt eget fastighetsbestånd, men visar det sig bli omöjligt kan det också bli så att lokaler måste hyras in. I dagsläget utesluter jag ingenting, säger Thomas Thunblom.