Trafikverket säger nej till kommunens ansökan om att få drygt 1,2 miljarder i stöd till det planerade spårvägsbygget mellan Resecentrum och Gottsunda. Kommunalrådet Erik Pelling (S) är mycket besviken över beslutet.

– Vi hade hoppats på ett positivt besked men fick avslag. Vi var för tidigt ute, säger han.

Hur kunde det bli så, vad gjorde ni för fel?

Artikelbild

| En besviken Erik Pelling (S) konstaterar att det inte blev några pengar den här gången.

– Trafikverket anser att hela projektet måste bli mer konkret. Vi behöver specificera de olika delarna bättre, vad varje del av spårvägsbygget kostar och var alla de nya bostäderna som vi ska bygga planeras. Vi måste också visa hur en spårvägsförbindelse gör Uppsala mer hållbart och hur spårväg påverkar trängsel och utsläpp av koldioxid, säger Erik Pelling.

Visste ni inte vad som krävdes för att få pengar?

– Vi var för optimistiska. Vi hade fått positiva signaler från Trafikverket om att vi hade ett intressant projekt och vi visste att vi var tidigt ute med vår ansökan. Men Trafikverket ger inte pengar till planer och idéer.

Hela projektet utreds fortfarande och ett beslut om att bygga ska tas i början av 2021. Erik Pelling är dock besluten att gå vidare.

– Vägen framåt är att inte byta spår. Men vi måste utreda allt mer grundligt innan vi gör en ny ansökan, säger han.

Det gäller också den alternativa lösning med snabb busstrafik, så kallad BRT, som kommunen tittar på parallellt med spårvägstrafik.

Spricker tidplanen för spårvägsutbyggnaden nu?

– Än så länge är det möjligt att vi kan fatta ett beslut år 2021 som planerat. Men allt bygger på att vi får de pengar vi behöver. Det handlar om stora belopp, och det krävs för att vi ska kunna utveckla en bra kollektivtrafik för Uppsala, säger Erik Pelling.

LÄS MER: SD hoppas att Uppsala får nobben

LÄS MER: Här är Uppsalas spårvägslöften

LÄS MER: Ödesvecka för Uppsalas spårväg

Trafikverket delar ut stadsmiljöpengar en gång varje år. Det är dock oklart om Uppsala kommun kommer att hinna få fram en tillräckligt detaljerad planering för att kunna göra en ansökan nästa år.

– I annat fall blir det 2021, säger Erik Pelling.

Måndagens besked rör dock enbart länken mellan Gottsunda och Resecentrum. Sedan tidigare står det klart att Uppsala får 900 miljoner för att bygga en spårväg mellan Gottsunda och en ny station vid Bergsbrunna.

Trafikverket hade fått in 27 ansökningar om bidrag för stadsmiljöavtal för drygt 3,3 miljarder kronor. Av dem fick 17 kommuner och landsting dela på 1,5 miljarder kronor. Pengarna ska gå till åtgärder som ska få fler att välja cykeln och att åka kollektivt.