Fångsten skedde i samband med elfiske vid det så kallade omlöpet vid Upplandsmuseet på torsdagen. Även flera andra fiskarter fångades vid elfisket.
- Vi tycker det är häftigt att inte bara nejonöga utan även flera andra fiskarter inte bara passerar utan även uppehåller sig vid passagen, säger Johan Persson, naturvårdare  vid Upplandsstiftelsen.
- Det visar att  fiskvandringsvägarna har blivit en succé och att vi har ett väl fungerande vattendrag med bra livsmiljö för fisk mitt i stan.

De installationer som i högsta grand underlättar fiskvandringen är  asptrappan vid Islandsbron som registrerar  fiskar som använder den och omstöpet, även det en slags trappa, vid Upplandsmuseet.
Asp har registrerats i trappan vid flera tillfällen men däremot har man inte kunnat dokumentera att den lekt i stan.
 Vid torsdagens fiske fångades även bland annat mört, löja, abborre och gärs.
Det exemplar av nejonöga som fångades är det första som hittats mitt i stan.
- Vi har fångat en i Ulva en gång, men aldrig i centrala Uppsala, säger Johan Persson.
 Vid elfiske bedövas fisken så att man kan räkna den men den kvicknar sedan till igen.