Social- och hälsoministrar från Island, Norge, Danmark och Finland samlades tillsammans med de svenska motsvarigheterna i Uppsala slott. Mötet var en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Även ministrar från Grönland, Åland och Färöarna var på plats när utveckling av vård och omsorg stod på agendan. Socialminister Annika Strandhäll (S) berättade att den åldrande befolkningen var en stor diskussionspunkt.

– De flesta svenskar lär känna igen ämnet: att vi har en åldrande befolkning och att detta ställer högre krav på vården. De äldre behöver känna en ökad trygghet. Vi har pratat med de andra nordiska ministrarna om hur vi kan arbeta för att stötta varandra i dessa gemensamma utmaningar, säger Annika Strandhäll.

Vad kan Sverige, som ordförande, dela med sig av till de andra länderna?

Artikelbild

| Jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) och socialminister Annika Strandhäll (S) var på plats.

– Det är flera saker, såklart. I det här ordförandeskapet prioriterar vi bland annat e-hälsa och e-recept, där vi utnyttjar välfärdsteknologin på ett bättre sätt. Och här ligger Sverige långt fram på många sätt, säger socialministern.

Ett huvudtema för dagen var hur de nordiska länderna kan skapa mer sammanhållna vård- och omsorgsprocesser. Särskilt fokus låg på vård av äldre som är i behov av både vardagliga insatser och sjukvård.

– Diskussionen handlade mycket om de äldre som går från sjukvård till omsorg – från landsting till kommun. De som på något sätt byter huvudman. Vi tittar på hur detta kan förenklas, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) som också befann sig i Uppsala.

Hon anser att det finns en konsensus länderna emellan.

Artikelbild

| Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) och socialminister Annika Strandhäll (S).

– Vi är ändå sprungna ur ett gemensamt tänk kring välfärd och att skattefinansiera gemensamma lösningar. Sedan har vi utvecklats åt olika håll och ser inte likadana ut, men vi kan lära oss av varandra, säger Lena Hallengren.

I en ny satsning på förlossningsvården fördelas 1,8 miljarder kronor över landet, delvis för att stärka arbetsmiljön och utöka personalstyrkan. Av dessa går 65,5 miljoner kronor till Uppsala – med målsättning att bidra till trygghet före, under och efter graviditet.

Artikelbild

| Socialminister Annika Strandhäll (S).

– Delar av satsningen går till Uppsala och kan förhoppningsvis bidra till fler barnmorskor, en stärkt neonatalvård och en ökad trygghet för blivande föräldrar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Landshövdingen Göran Enander var delaktig i arrangemanget och han anser att den här typen av besök hjälper till att sätta staden på kartan.

Artikelbild

| Landshövdingen Göran Enander var en av arrangörerna.

– Det var roligt att få frågan, eftersom vi anser att det är viktigt. Detta ger en ökad kunskap kring Uppsala och stadens betydelse.