Geriatriken, där äldre vårdas, är en av de avdelningar på Akademiska som drabbats hårdast av de uteblivna leveranserna av förbrukningsmaterial. Där är engångsförkläden, handsprit och ytdesinfektion slut. Engångshandskar finns enbart kvar i stora storlekar. 

– Vi har basala hygienrutiner som ska följas enligt lag, men som är svåra att följa nu. Det känns såklart väldigt fel mot patienterna, säger Sara Bäckström, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet.

Hon tar ett exempel: om hon inte har engångsförkläde på sig och torkar bort blod eller annan kroppsvätska på en patient har hennes arbetsdräkt kontaminerats. Att byta om innan hon går in till nästa patient är dock inte möjligt, för då tar lagret av arbetskläder slut.

Artikelbild

| Behållarna för handsprit utanför patienternas rum gapar tomma.

– Vi får prioritera de få hygienprodukter vi har kvar till patienter med kända smittor, så som multiresistenta bakterier. Skulle det bli influensautbrott här skulle vi ligga väldigt dåligt till, säger Sara Bäckström.

Materialbristen började förra veckan; handspriten tog slut redan i fredags. På torsdagseftermiddagen upptäckte Sara Bäckström att även toapapperet var på upphällningen.

– Nu används de allra sista rullarna, det finns inga att fylla på med. 

När räknar ni med att få påfyllning av grejer?

Artikelbild

| Här borde det stå förpackningar med engångshandskar. Det finns nu bara stora storlekar kvar.

– Vi hoppas under fredagen. Avdelningschefen har lagt in en akut beställning.

På en avdelning där cancerpatienter vårdas larmade personalen för flera dagar sedan om att material började ta slut. 

– Ansvariga svarade bara att "det kommer". Jag förstår inte hur det här kan få hända? Ledningen verkar inte ha förstått allvaret i situationen, säger en sjuksköterska på avdelningen.

Hon berättar att avdelningen nu tvingats skjuta upp operationer av personer med pågående cancer. Operationerna som skjuts upp bokas i stället in till nästa vecka, men eftersom det redan är fullt måste även de patienterna bokas om. 

– Det här är en helt absurd situation. Vi har patienter, personal, bokade salar men inget material? Det är otroligt frustrerande, säger hon.