Det beslutade Uppsala kommun 15 december. Bron ingår i den nya detaljplan som omfattar vägen från Sjukhusvägen, över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan, och ska härnäst ut på granskning innan den godkänns. Bron, som är till för biltrafik och gång- och cykeltrafik, förväntas lösa en del av de trängsel- och miljöproblem som finns vid Islandsbron, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Namnet Tullgarn har förekommit i det aktuella området sedan 1870-talet och vid det östra brofästet ligger Tullgarnsparken.

– Det här är ett gammalt område som blir en viktig länk i framtidens växande Uppsala, och det är naturligt att knyta an till dess historia, säger Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden.