Lokala avhärdare i källare och pannrum kan kopplas bort, enligt kommunen.
Sänkningen av hårdheten i Uppsalavattnet har skett stegvis under året men är nu nere på den slutliga nivån. Vattnet som levereras från vattenverken har justerats från hårt till medelhårt, via en avancerad process i flera led.
Enligt ansvariga kan nu fastigheter och hushåll i Uppsala stad koppla bort sina avhärdare. Övriga invånare i kommunen berörs inte.
Branschfolk, som sett risken för en tvärt döende marknad för vattenavhärdare i Uppsala, har varnat för övergången till mjukare dricksvatten. Hårt vatten är bevisligen nyttigt för kroppens hjärtkärlsystem, lyder deras argument, och det är bättre att invånarna, via egna avhärdare, får bestämma vilken hårdhet deras dricksvatten ska ha.

Kommunen har kontrat med att halten av magnesium i Uppsalavattnet behålls oförändrad. Argumentet bygger på ett antagande om att i fall hårt vatten verkligen har goda hälsoeffekter så är magnesiumet den nyttiga beståndsdelen.
Den ståndpunkten får bara delvis stöd av vetenskapen. Aktuell forskning har inte kunnat avgöra om det är magnesium eller kalcium, eller bådadera, som utgör den hälsofrämjande ingrediensen i hårt dricksvatten. I Uppsala har kalciumhalten sänkts med ungefär två tredjedelar, vilket minskar utfällningar i varmvattenberedare och köksmaskiner.
- Det finns ett klart samband mellan hjärt-kärlsjukdomar och vattnets hårdhet, kartlagt via studier i många länder, säger Kurt Svärdsudd, professor i allmänmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.
- Däremot är det inte alldeles givet att magnesium är den avgörande beståndsdelen. Det är ungefär fifty-fifty mellan de studier som pekar på magnesium och de som tror på kalcium.

Klart är att Uppsala län med sitt hårda vatten haft landets i särklass lägsta dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar.
Kurt Svärdsudd påpekar dock att invånarna i Uppsala stad även efter mjukgörningen har ett medelhårt vatten, långt i från de verkligt mjuka nivåerna.
Mer omedelbara effekter för de drygt 140 000 invånare i staden som får det "nya" vattnet är att schampot löddrar bättre i duschen och att beläggningar på badrumsporslinet blir ett minne blott. Förutsatt att inte fastighetens avhärdare redan tidigare levererat mjukt vatten, förstås. I så fall kan skillnaden bli försumbar, eller rentav ge abonnenterna ett hårdare vatten, när avhärdaren kopplas ur.
Driftchef Jan Hedbom vid vattenverken påpekar att det är viktigt att verkligen koppla bort avhärdaren från vattensystemet, inte bara stänga av den eller sluta fylla på salt:
- I annat fall finns alltid en risk för att mikrosvampar börjar växa till i filtret, säger han.

Omläggningen i Uppsala är en av landets största i sitt slag och innebär inte bara mjukare vatten. Två nya vattenverk, nya huvudledningar och en rejäl avgiftshöjning för abonnenterna ingår i paketet. Men planeringschef Sven Ahlgren vid kommunens va- och avfallskontor påpekar att höjningen sker från en låg nivå och att Uppsalas vattentaxa nu är jämförbar med landets storstäder. Dessutom slipper hushållen driftskostnaden för egna avhärdare.
Han pekar ut de viktiga skälen till ombyggnaden:
- Staden växer oavbrutet och det krävs bättre kapacitet för att förse alla invånare med vatten. Vi behöver också ett robustare system, som är mindre känsligt för driftstörningar. Efter utbyggnaden kan ett verk slås ut och vi klarar ändå leveransen av vatten.
Gränby nya vattenverk påminner invändigt mest om en kombination av kontor och nybyggd fabrik, rent och ljust med en imponerande mängd kablar, rör och ventiler. Hjärtat i anläggningen är fem jättetankar, elva meter höga, där vattnet blir mjukt. Fyra dånande pumpar i källaren skickar ut 250 liter vatten per sekund i Uppsalas ledningsnät.
Sven Ahlgren påpekar att apparaterna och verksamheten är klassad som livsmedelsanläggning, med samma krav på renlighet, hygien och tillsyn. I dag, fredag, invigs de nya vattenverken och i morgon, lördag, håller Gränbyverket öppet hus.