– Jag vill veta mer om hur våra nya medborgare har det, hur den första tiden i Sverige har varit, vilka svårigheter de möter och vad de tycker fungerar bra. Genom att möta fler människor i deras hem hoppas jag få mer insikt om hur vi kan skapa ett bättre samhälle där alla människor är inkluderade, säger landshövding Göran Enander i ett pressmeddelande om det nya projektet som drar igång i höst.

Planen är att besöka åtminstone tre hushåll under hösten och vintern, och personer som känner att de vill ha ett besök kan göra en intresseanmälan hos länsstyrelsen. Idén till projektet fick han från Stadsbiblioteket som har ett liknande upplägg med deras Låna en Uppsalabo.

– Jag träffar åtskilliga människor i det offentliga rummet. Genom den här uppmaningen hoppas jag få kontakt med människor som jag annars inte skulle ha träffat. Jag hoppas att möten i en hemmamiljö ska skapa än mer givande samtal. Gärna över en kopp kaffe, säger Göran Enander.

De tre utvalda hushållen kommer att få besök tidigast i november.