– När vi gör de här mätningarna ser vi var det samlas skräp, hur mycket som samlas och vilken typ av skräp det är, säger Sofia Hellström som är projektledare för mätningarna som görs av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent.

Sofia Hellström räknar skräpet och antecknar efter att kollegan Ludwig Bergström markerat upp en yta. Här, på Nedre Slottsgatan, hittar Sofia Hellström bara en snusprilla och ett tuggummi. Hon antecknar ytan som lätt nedskräpad och kategoriserar även vilken typ av skräp som hittats.

– Mätningarna är ett bra sätt att se hur det faktiskt ser ut och om våra åtgärder för att få det renare har fungerat, säger hon.

Artikelbild

| På Nedre Slottsgatan hittade Sofia Hellström och Ludwig Bergström endast en snusprilla och ett tuggummi.

Under två arbetsveckor har de mätt 40 olika ytor om dagen. Ytorna är max fem gånger fem meter och har slumpats ut av SCB (Statistiska centralbyrån). Koordinaterna har de tillgång till via en app i telefonen. När mätningarna är klara tar SCB hand om statistiken.

– Det har skett en minskning mellan 2015 och 2016 och jag hoppas att minskningen fortsätter även i år, säger Sofia Hellström.

Mätningarna i stadsmiljö har gjorts varje år sedan 2010. Sedan 2015 mäter man även skräpet i Stadsträdgården. Resultatet visar vilka åtgärder som är aktuella, till exempel att flytta soptunnor eller ställa ut nya. Sofia Hellström nämner även att åtgärder för att synliggöra städarbetet kan behövas, för att visa att någon måste städa efter de som skräpar ner.

– Det är ofta närmare till en soptunna än vad man tror. Kikar man bara runt lite kan man hjälpa oss att hålla Uppsala rent, för det är inte så svårt egentligen, säger hon.

Artikelbild

| Sofia Hellström jobbar på Stadsbyggnadsförvaltningen och är projektledare för mätningarna.

maria.karelius@unt.se