Skälet till att det fortsättningsvis kommer att vara avstängt för cyklar på den östra sidan av vägen är trafiksäkerhetssituatoinen i anslutning till det 20-tal lastbilstransporter per dag som kommer att korsa cykelvägen vid bygginfarten i höjd med Stadsträdgården. I stället får nu cykeltrafiken på Valsätraleden mot Hamnspången korsa Sjukhusvägen två gånger.

Den ordinarie cykelvägen genom Stadsträdgården kommer också att öppnas även om framkomligheten där är något begränsad den första veckan.

– Vår gemensamma bedömning är att det här är den bästa lösningen, säger Johan Quarfordt, projektansvarig på Sportfastigheter.

Artikelbild

| Cykeltrafiken leddes om på en tillfällig gångväg genom Stadsträdgården.

Cyklarna får nu korsa samma byggtrafik när de ska passera Sjukhusvägen, dessutom övrig trafik två gånger.

– Vi bedömer att det blir än säkrare passage. Annars kommer cyklarna nerför backen i samma riktning som lastbilarna i ett 180-gradersförhållande.

Klarar inte ett 20-tal lastbilar om dagen att följa trafikreglerna och ta hänsyn till cykeltrafiken?

– Vi sätter säkerheten i första rummet och vill inte leda cykeltrafiken till en lösning där vi inte kan garantera säkerheten.

Enligt den information som Sportfastigheter skickar ut kommer det dessutom att vara förbjudet att cykla i gatan på Sjukhusvägen. I trafikförordningen finns ett undantag enligt vilket det är tillåtet att cykla i körbanan om det är lämpligt med hänsyn till färdmålet. Nu ska dock en lokal trafikföreskrift med cykelförbud på Sjukhusvägen upprättas. Det innebär att Sjukhusvägen tillsammans med Tycho Hedéns väg är Uppsalas enda gator med cykelförbud.

Enligt kommunens policy ska cykeltrafiken prioriteras vid vägarbeten. Hur har den prioriteringen skett här?

– Prioriteringen är att skapa en säker gång- och cykelpassage, säger Johan Quarfordt.

Avstängningen av cykelvägen kommer att vara i kraft i ungefär ett och ett halvt år. Johan Quarfordt kan inte säga ett exakt datum men säger att man får räkna med att den kan öppnas under hösten 2019.

Björn Engström, ordförande i Cykelfrämjandet, är kritisk till lösningen.

– Det är bilar som har företräde i alla sådana här situationer, trots att det i handlingsplanerna står att cykeltrafiken ska prioriteras. Jag förstår att byggtrafiken måste in. Men då måste man kunna hitta en annan lösning. Att hela tiden fösa bort cyklarna när man tycker att de är i vägen är inte särskilt cykelvänligt, säger han.

LÄS MER: Efter kaoset väntar totalavstängning

LÄS MER: Cykelväg på gräsmattan genom Stadsträdgården