Då marken under Norrlands nation sjunker, och huset spricker, tvingas drastiska åtgärder vidtas. 30 meter långa järnpålar ska hålla det anrika huset på plats.

Stora sprickor sträcker sig upp längs med Norrlands nations ytterväggar.

– Det är värre än det ser ut, putsen täcker en hel del, säger Jakob Ernstsson, förste kurator på Norrlands nation.

Artikelbild

| Totalt kommer 300 pålar slås ner, varav varje påle är omkring 30 meter lång.

Norrlands nation är ett anrikt hus i Uppsalas stadskärna och stod färdigt år 1889.

– Vi har haft en del renoveringar genom åren. 1938 gjorde vi vårt första ingrepp för att försöka motverka att huset sjunker. Men nu gör vi vårt största ingrepp någonsin, säger Jakob Ernstsson.

Att nationen håller på att sjunka har varit känt länge, men det är först nu som någonting görs åt saken.

– Det har tagit lång tid att komma fram till hur vi ska åtgärda det, säger Jakob Ernstsson.

Artikelbild

| Nationen försöker att bevara allt gammalt så gott det går.

I nationens gamla delar är väggar och tak inplastat. Originalträgolvet är bortrivet och står staplat längs väggen.

– Vi försöker att bevara allt gammalt så gott som det går. Trä- och marmorgolven kommer vi att sätta tillbaka som de var innan, säger Jakob Ernstsson.

Artikelbild

| Stora sprickor sträcker sig upp längs Norrlands nations ytterväggar.

Under golvet slår de ner stålrör i marken. Rören fylls därefter med cement, och det är dessa som ska stötta huset. Totalt kommer 300 pålar att slås ner, varav varje påle är omkring 30 meter lång. Arbetet som totalt uppskattas kosta 28 miljoner kronor finansieras på flera olika sätt.

– Vi finansierar arbetet på tre sätt. Genom lån, egna medel och en insamling vi har, som vi kallar "på goda grunder", säger Lovisa Svensson, PR-förman.

Arbetet väntas vara klart i slutet av sommaren.