Den slutsatsen drar en internationell grupp forskare, som har undersökt flera nyligen upptäcka fossila hudavtryck från olika delar av Tyrannosaurus rex kropp och jämfört dem med liknande fossila hudavtryck från ett antal andra rovdinosaurier.

– Otvivelaktigt var några av Tyrannosaurus rex små föregångare fjäderklädda, men allteftersom rovdinosaurierna under årmiljonernas gång växte i storlek verkar de ha förlorat sin fjäderdräkt. Våra resultat talar starkt för att Tyrannosaurus rex helt saknade fjädrar. Möjligen kan den haft fjädrar på ryggen, säger forskaren Nicolás Campione vid Uppsala universitet.

Traditionellt har Tyrannoaurus rex framställts med reptillik, fjälltäckt hud, men den bilden har under senare år blivit allt mer ifrågasatt.

Artikelbild

| Utställningsmodell. En rikt befjädrad T rex mötte besökarna på en dinosaurieutställning på Universum i Göteborg 2013.

En mängd fynd från Kina av fossil av små rovdinosaurier med avtryck av fjädrar har fått ett växande antal forskare att misstänka att även Tyrannusaurus rex var befjädrad.

– Det har dock varit svårt att vare sig bevisa eller motbevisa detta eftersom det saknats bra hudavtryck av Tyrannosurus rex. I den mån sådana har funnits i fossil från utgrävningar blev de förmodligen förstörda i ivern att komma åt benen för att kunna ställa ut dem på museum, säger Nicolás Campione.

Några har dock gått händelserna i förväg, som när en del illustratörer under senare år frångått den klassiska bilden och försett denna skräcködlornas konung med en mer kycklinglik kroppsbeklädnad eller som när en fullskalig modell av T rex på en dinosaurieutställning på Universum i Göteborg för några år sedan hade fjädrar på ryggen och bakhuvudet.

Tack vare ett större antal fossila hudavtryck från nyligen gjorda utgrävningar i den amerikanska delstaten Montana kan forskarna nu för första gången ge säkra svar på hur merparten av Tyrannosaurus rex hud såg ut. Hudavtrycken hittades i anslutning till fossila benrester från djurets mage, bröst, höfter, nacke och svans.

Artikelbild

| Bara fjäll. Detta fossila hudavtryck från nacken på en T rex visar massor av pyttesmå fjäll, men intye minsta spår av fjädrar.

– Avtrycken visar tydligt att T rex hud var täckt av massor av pyttesmå, oregelbundet formade fjäll. Däremot fanns inga som helst spår av fjädrar i dem. Även i fossilerad hud från fyra stora nära släktingar till Tyrannosaurus rex fanns bara avtryck av fjäll, inga fjädrar, säger Nicolás Campione.

Forskarna vet nu att det i släktträdet för den familj av rovdinosaurier som Tyrannosaurus rex tillhörde, så kallade tyrannosauroider, fanns både fjällklädda och fjäderklädda djur.

Artikelbild

Före Jurassic Park. Första gången T rex syntes på filmduken var 1919 slutet av i stumfilmen The gost of slumber mountains, då utan fjädrar.

Även om alla tyrannosaurider till sin kroppsbyggnad följde ungefär samma "mall" – stort huvud, små framben, kraftiga bakben, lång svans – skedde under årmiljonernas gång en gradvid ökning av deras storlek.

Med en längd på drygt 12 och en höjd på 5 meter var Tyrannosaurus rex XXL flera gånger om, till skillnad från "hundstorleken" hos flera av hennes fjäderklädda förfäder några tiotals miljoner år tidigare.

Artikelbild

| Nicolás Campione

– Det verkar alltså som om tyrannosauriderna förlorar sin fjäderdräkt allteftersom de växer sig allt större. Sannolikt var fjärderdräkten viktig för att de mindre djuren skulle hålla sig varma och aktiva. För stora djur skulle däremot fjädrar varit en nackdel som hade gjort det svårt att bli av med överskottsvärme, säger Nicolás Campione.

Forskarna jämför med pälsen hos däggdjuren i dag. Små djur som möss och råttor har mycket päls, stora som afrikanska elefanter och noshörningar har gles kroppsbehåring.

Artikelbild

| Små fjäll. T rex må ha varit jättestor, men som synes av detta fossila hudavtryck var fjällen som täckte djurets kropp pyttesmå.

Det finns ett aber med den teorin. Rovdinosauriern Yutyrannus, som levde i nordvästra Kina cirka 50 miljoner år innan Tyrannosaurus rex satte skräck i sin omgivning i Nordamerika, var både gigantiskt stor och fjäderklädd.

– En spekulation är att Yutyrannus kunde ha fjädrar därför att den levde i skuggiga skogsrika områden, där det var lättare att bli av med överskottsvärme än i de soliga mer savannlika områden i Nordamerika där T rex jagade sina byten, säger Nicolás Campione.

Artikelbild

| Tyrannosaurussläkting. En rekonstruktion av en annan mycket stor rovdinosaurie, Albertosaurus. Även den hade fjälltäckt hud, visar forskarnas studie.

Också på den punkten drar forskarna en parallell till nutida djur. Ett skäl till att asiatiska elefanter och noshörningar är hårigare än sina afrikanska motsvarigheter är att de lever i täta skogar där de utsätts för mindre intensivt solljus än djuren på afrikanska savanner.

Nicolás Campione betonar att studien än så länge får ses som ett första, preliminärt svar på frågan kring fjäll och fjädrar hos rovdinosaurrier.

Artikelbild

| Fjäderskrud. Den T rex-modell som besökarna fick se på en dinosaurieutställning på Universum i Göteborg 2013 var täckt med fjädrar på huvudet och ryggen.

– Vi saknar fortfarande information om hudbeklädnaden hos de flesta släktena och arterna i tyrannosauroidernas släktträd. Enda sättet att få en säkrare och mer fullständig bild av evolutionen av fjädrar respektive fjäll i denna grupp är att ge sig ut och hitta mer fossil av hudavtryck som kan hjälpa till att fylla ut kunskapsluckorna, säger Nicolás Campione.

Den vetenskapliga beskrivningen av studien är publicerad i tidskriften Biology Letters och kan läsas på http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/13/6/20170092

Första gången T rex visade sig på bioduken var 1919 i slutet av stumfilmen The ghost of slumber mountains. Den kan du se här https://www.youtube.com/watch?v=H7sj4zCXMHs