Bautastenen är övervuxen av ett vildväxande, tätt, nästan ogenomträngligt slånbärssnår. Stenen är en fornlämning i form av ett högt, långsmalt stenblock som troligtvis rests till minne av någon man ville hedra. Den finns på Halmbybodas ägor, i ett runstensrikt område i Lillåns dalgång. Till skillnad från runstenar saknar den här stenen, liksom de flesta bautastenar, inristningar.  Under många år låg stenen omkullvält på åkern. Den var fullt synlig, man visste att den fanns där men ingen brydde sig om att resa den eller vårda den. Det var först på 1970-talet som stenen blev rest på initiativ av Pavel Tolstoy. Hans dotter Anna Tolstoy som bor i Halmby, i närheten av bautastenen, minns hur det gick till:

– Vid pappas 75-årsfest var den resta stenen en särskild del av firandet och gratulationerna. Några i släkten bemödade sig under de efterföljande åren att rensa kring stenen för att hålla den synlig, men med tiden har slånbären tagit över och nu står den tyvärr gömd i buskarnas mörker, säger hon.

För att få fram bautastenen i ljuset kommer hembygdsföreningen Sockenstugans vänner att förlägga sin höstutflykt till området kring stenen. Medlemmarna uppmanas att medta kraftfulla verktyg och redskap som kan rå på de förtätade slånbärsbuskagen. Med gemensamma krafter ska stenen tas fram och vårdas så att den görs tillgänglig för oss nutida betraktare. 

Artikelbild

| I ett slånbärssnår på Åkerby gärde finns en bautasten knappt synlig för förbipasserande.