Talgoxar, blåmesar och pilfinkar tillhör alla de vanligaste vinterfåglarna i Sverige. Men vilken är den vanligaste pippin under vintern 2019? Det ska Sveriges ornitologiska förening ta reda på och uppmanar därför hushåll att rapportera in sina fågelfynd mellan den 25 och 28 januari. 2018 var Talgoxen den vanligaste vinterfågeln i Sverige och 20 000 hushåll deltog i räkningen.