Tunneln har byggts på samma plats där den tidigare tunneln låg. Den nya är 33 meter lång, 10 meter bred och erbjuder, enligt kommunen, ökad tillgänglighet. Inte minst för dem som ska ta sig mellan Årsta och Sala backe kommer tunneln att bli ett lyft.

– När vi nu bygger en ny stadsdel i Östra Sala backe gör vi det på ett sätt som uppmuntrar till hållbara resor. Där spelar cykeln en nyckelroll. Därför är det extra glädjande att det första vi bygger i Östra Sala backe är en ljus och trygg gång- och cykeltunnel med god framkomlighet, säger Johan Lundqvist, (MP) ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, i ett pressmeddelande.

Han fanns liksom kulturnämndens ordförande Peter Gustafsson (S) på plats för att invigningstala. Även konstnären Fideli Sundqvist, som gjort för den konstnärliga utsmyckningen av tunneln, fanns på plats vid invigningen.

Artikelbild

| Fideli Sundqvist har utsmyckat tunneln.

– Fideli Sundqvists färgsprakande konst, som tar sin utgångspunkt i den systematiska biologins rötter här i Uppsala, gör en lång tunnel till en ljus och spännande plats. Jag är övertygad om att detta 33 meter långa konstverk kommer skänka mycket glädje till de fotgängare och cyklister i alla åldrar som kommer passera det dagligen, säger Peter Gustavsson, i pressmeddelandet.