– I dag hamnar många av de här patienterna på akutmottagningen som är hårt pressad och som nu kan avlastas, säger Per-David Kvidal, överläkare i kardiologi vid Akademiska sjukhuset.

Den nya enheten öppnar den 21 januari och man räknar med att kunna ta emot omkring 25 patienter i veckan i en öppenvårdsmottagning. Dessutom ska enheten stödja primärvården med rådgivning. Dels ska man erbjuda återbesök för patienter som varit inne för behandling, men också ta emot patienter som först sökt sig till någon vårdcentral.

– Tidigare studier har visat att tidiga återbesök inom någon vecka minskar antalet återinläggningar på sjukhuset, säger Per-David Kvidal.

Hjärtsvikt kan bero på högt blodtryck, en tidigare hjärtinfarkt eller genetiska orsaker. Vanliga symtom är att kroppen samlar på sig vätska, vilket kan ge en hastig viktuppgång.

– Om hjärtat inte fullgör sin uppgift tolkar kroppen det som vätskebrist eller blodbrist vilket gör att man samlar på sig vätska. Man kan gå upp flera kilo på en vecka, och det kan man normalt inte äta sig till, säger Per-David Kvidal.

För patienten är det viktigt att få vård innan problemen blivit allt för stora. Här hoppas Per-David Kvidal att den nya hjärtsviktsenheten ska göra att patienterna får både snabbare diagnos och vård samt slippa att bli inlagda på sjukhuset. Den nya enheten ska vara öppen mellan klockan 7 och 20 på vardagar, för att intravenös behandling ska kunna ges på tio timmar utan att patienten behöver övernatta på sjukhuset.

Enligt Per-David Kvidal har intresset för att börja arbeta på den nya enheten varit stort, och man har lyckats rekrytera utan att förlita sig på hyrpersonal.