UNT har nyligen rapporterat om personer som tvingats lämna sjukförsäkringarna och sedan fått sin sjukpenning nedsatt till noll kronor när de åter blivit sjukskrivna – se exemplet om Erik i rutan nedanför hur det kan gå för en utföräkrad som blir beroende av socialbidrag.

Socialtjänsten i Uppsala är kritisk eftersom de här personerna är alltför sjuka för att söka arbete och därmed riskerar de att fastna i socialbidragsberoende. Enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson handlar det om ett par tusen personer i landet som kommit i kläm på det här sättet.
– Vi arbetar med att hitta en speciallösning för den här gruppen, men det är inte helt enkelt och jag vill ännu inte berätta vilka förslag vi funderar på, uppger Ulf Kristersson.

Översynen av sjukförsäkringarna inriktas bland annat på de personer som utförsäkras och övergår till den tre månader långa arbetslivsintroduktionen men som bara är där och vänder eftersom de bedöms som alltför sjuka för att ta ett jobb. För många har det här inneburit svår oro och socialförsäkringsministern vill undersöka om stödet till dem kan förbättras.

Ulf Kristersson medger att många utförsäkrade kommit i kläm under processen.
– Jag vill inte förringa att hanteringen av en del utförsäkrade inte varit bra och varje person som upplever sig felbehandlad är ett misslyckande. Men man ska komma ihåg att det sammantaget handlar om 100 000-tals beslut.
– Förändringarna av sjukförsäkringarna har varit en nödvändig reform som vi varit överens om över partigränserna. Den har lett till att vi fått betydligt färre långtidssjukskrivna och förtidspensionärer.

Tidsgränserna som medför att personer måste lämna sjukförsäkringen när de uppnått ett visst antal sjukskrivningsdagar är inget Ulf Kristersson är beredd att rucka på.
– Tog vi bort tidsgränserna är det lätt att allt återgår till hur det var förut. Man låter tiden gå för de sjukskrivna, det görs inte upp några planer för hur de ska återgå i arbete och myndigheterna undviker svåra beslut.

Enligt Ulf Kristersson ledde den tidigare modellen utan tidsgränser bland annat till att uppåt 70 000 människor om året förtidspensionerades och att sjukförsäkringen i praktiken användes för att dölja hög arbetslöshet.

Det går väl att sätta in rehabiliterande insatser utan att ha fasta tidsgränser i sjukförsäkringen?
– Försäkringskassan hade även tidigare rehabiliteringsmöjligheter men tack vare tidsgränserna sätts de nu in på ett tidigare stadium.