I en enkät som Skatteverket gjorde i fjol svarade 53 procent av 163 byggföretag att anställda i branschen jobbar svart. Det är en fördubbling jämfört med en motsvarande undersökning 2013 då 26 procent av byggföretagen menade att det förekom svarta löner.

Samtidigt upplevde en ökande andel inom byggsektorn att det fanns möjligheter att skattefuska.

"Detta kräver för Skatteverkets del ett ännu större fokus på en bransch som redan hör till dem som utreds mest", skriver myndigheten i en rapport.

Just svartjobb är en utbredd avart inom byggsektorn. Det uppger Peter Leander på den branschanknutna organisationen Fair Play Bygg som tar emot information om oegentligheter bland byggföretag.

Sedan 2016 har Fair Play Bygg fått in cirka 300 tips varav knappt hälften lämnats vidare till olika myndigheter.

– Tipsen handlar oftast om svart arbetskraft. Alla tips gäller personer som kommit från andra länder för att arbeta i byggsektorn, hävdar Peter Leander.

För att få stopp på svartjobb inom bygg och andra sektorer har såväl branschorganisationer som Skatteverket under lång tid efterfrågat nya redovisningsrutiner.

Som det är i dag behöver arbetsgivarna bara lämna kontrolluppgifter en gång om året till Skatteverket om vilka personer de har anställda och hur mycket lön som utbetalats till dem.

Pia Bergman, Skatteverkets rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet, sa i en UNT-intervju 2015 att en stor del av fusket med svart arbetskraft skulle kunna stoppas om företagen blev tvungna att redovisa varje månad vilka som arbetar där, istället för årligen som nu.

Inom kort kommer hon och andra som krävt en regeländring att få gehör.

Den 1 juli införs nämligen en ny lag som tvingar arbetsgivarna att rapportera in uppgifterna varje månad. På sikt omfattas Sveriges alla 400 000 arbetsgivare.

Enligt regeringen är den direkta orsaken till nyordningen just att motverka skattefusk. Den nya lagen beräknas tillföra statskassan runt 2 miljarder kronor om året.

En annan åtgärd för att komma åt svart arbetskraft är obligatoriska personalliggare, vilket för byggbranschens del infördes 2016. Företag som struntar i att skriva in sina anställda i personalliggaren riskerar dryga kontrollavgifter.

– Jag tror och hoppas att kombinationen av personalliggare och månadsvis redovisning av arbetskraften kommer att öka upptäcktsrisken och minska antalet företag som fuskar, säger Pia Bergman.

– I dag ser vi upplägg där man uppger att en viss person är anställd och får lön medan det i själva verket är andra som jobbar svart. Alltså en kombination av falska kontrolluppgifter och svart arbetskraft.

Under 2017 genomförde Skatteverket 10 458 kontroller av personalliggare vid byggarbetsplatser. I 1 662 fall resulterade det i att byggföretag påfördes kontrollavgifter.