Orosanmälningar kring utsatta barn görs ofta först när barnet är skolåldern, rapporterar Sveriges Radio. Syftet med modellen är att stötta föräldrar och barn som lever i dysfunktionella familjerelationer.

Varför bara i Gottsunda och inte i hela kommunen?

– Behovet är generellt, inte specifikt i Gottsunda. Men vi börjar där. Orsaken är att vi fick extraresurser för något som heter Gottsunda handlingsplan. Uppsala är så stort så det är svårt att få till allt på en gång. Det är vårt pilotprojekt och kommer pågå under ett år, säger Stefan Enekvist, verksamhetschef på Uppsala kommuns familjeenhet i Gottsunda.

Modellen Barnsäkert är framforskad av barnläkaren och docenten Steven Lucas vid Uppsala Universitet och används redan idag i Dalarna. Modellen bygger på ett tätt samarbete mellan BVC och öppen förskola. Föräldrarna erbjuds hembesök under barnets första tid. Innan besöket får föräldrarna fylla i ett självskattningsformulär där de uppskattar sitt eget mående, sin ekonomi och om det finns några problem inom familjen, exempelvis våld eller missbruk. Utifrån formuläret ställer sedan vårdpersonal frågor till föräldrarna och socialtjänsten kan också bedöma och möta de behov som familjerna har.

– Vi behöver nå ut med information och hjälp till föräldrarna tidigt. I september börjar socialtjänsten arbeta aktivt i Gottsunda. Därefter hoppas vi att modellen får spridning och börjar användas i hela Uppsala kommun, säger Stefan Enekvist.