När den rödgröna majoriteten i Uppsala kommun klubbade igenom beslutet att göra Hammarskog till naturreservat var syftet att både gynna natur och friluftsliv. Men när boende i Södra Hagunda fick i uppdrag att ta fram ett antal idéer för att utveckla sin bygd stötte de på patrull. Det populäraste förslaget var att anlägga ett solcellsdrivet elljusspår efter den 2,5 kilometer långa gångväg som löper i en slinga i skogen vid Hammarskog. Men det blev nej.

– Dels var förslaget för dyrt. Men stadsbyggnadsförvaltningen ansåg också att det står i strid med naturreservatets föreskrifter. Då undrar jag vad man kan göra av Hammarskog. Vi varnade för det här redan när man planerade för att göra Hammarskog till naturreservat. Det blir som att lägga en våt filt över utvecklingen i hela området, säger politikern Mattias Johansson (C).

Han jämför med Fjällnora som är ett kommunalt friluftsområde. Det har utvecklats med både hyrstugor, kafé och en äventyrsbana.

Artikelbild

| Mattias Johansson (C) anser att det var ett misstag att göra Hammarskog till naturreservat.

– I Hammarskog kan man sannolikt inte göra något av det. Vi skulle bland annat vilja att man slog vass så det gick att paddla kajak till herrgårdsviken, kanske anlägga en fotbollsplan och ha lägerverksamhet på området. Man skulle kunna bygga ett trädäck framför herrgården för att locka en bra restauratör dit, säger Mattias Johansson.

I en interpellation ställd till kommunalrådet Rickard Malmström (MP), som har ansvar för natur och miljö, vill han ha svar på vilka utvecklingsmöjligheter som finns i Hammarskog sedan det blev naturreservat.

Rickard Malmström välkomnar förslaget att bygga ett solcellsdrivet elljusspår. Bristen på pengar gjorde att det blev ett utegym i stället.

–  Det ville också de som bor i Södra Hagunda ha. Ett solcellsdrivet elljusspår kan mycket väl byggas senare. Jag tycker själv att det är en bra idé. I beslutet och skötselplanen står tydligt att syftet med reservatet är att möjliggöra utveckling av friluftsaktiviteter, säger han.

Artikelbild

| Hammarskog kan få en busslinje och säkra cykelvägar så alla kan ta sig dit. En utredning tittar på det.

Kommunen håller på att ta fram en plan för att utveckla Hammarskog. Där kan elljusspår, uthyrning av kanoter och långfärdsskridskor bli nya attraktioner.

– Det viktigaste i den pågående utredningen är för mig att se till så att vi får en busslinje och säkra cykelvägar till Hammarskog så alla kan ta sig dit, och att vi skapar möjlighet för ett kafé i herrgården som är öppet året runt, säger Rickard Malmström.

Artikelbild

| Det finns många stigar i Hammarskog i dag. En del av dem kan utvecklas för både joggning och moutainbike, anser Rickard Malmström (MP).

Han kan tänka sig flera friluftsprojekt, som att utveckla stigar för både joggning och mountainbike.

Var går gränsen innan ni bryter mot naturreservatets föreskrifter?– Det är svårt att säga exakt, men meningen med reservatet är att hindra att det exploateras kommersiellt eller med bostadshus. Vi anser att naturen i sig har kvalitéer som är viktiga att värna för friluftslivet och möjligheten att uppleva biologisk mångfald. Utan skydd kan området bebyggas med vad som helst i framtiden. Det vill vi förhindra, säger Rickard Malmström.

Artikelbild

| Mattias Johansson (C) vill att man slår vass så att det går att paddla kajak till herrgårdsviken. Men är det möjligt i ett naturreservat?

Mattias Johansson anser att kommunen avhänt sig kontrollen över området genom att göra det till naturreservat.

– Det är jättebra om man vill utveckla Hammarskog. Men det är länsstyrelsen som har tillsyn över naturreservaten och det finns ingen garanti för att de ställer sig bakom det kommunen vill göra, säger han.

Artikelbild

| Rickard Malmström (MP) anser att ett naturreservat skyddar Hammarskog från framtida exploatering.

Finns det inte en poäng med att skydda Hammarskogs natur för framtida exploatering?

– Det finns en bred politisk majoritet för att Hammarskog ska vara kvar. Hotet att exploatera finns inte. Att bilda naturreservat är fel väg att gå, säger Mattias Johansson.