De som har små risker och sköter sig ska betala mindre medan övriga kan få ökade kostnader.
Frisörsalonger, bensinstationer, vårdboenden och hotell. Det är några av de cirka 1 500 arbetsställen i Uppsala som berörs av miljökontorets nya taxa.
Den miljötillsyn som görs kan handla om allt från vattenkvalitet vid utomhusbad till utsläpp från biltvättar.
Den nuvarande taxan bygger på beräkningar utifrån vilken bransch en viss verksamhet tillhör. Men modellen anses inte rättvis eftersom företag som jobbar seriöst med miljöfrågorna betalar lika mycket som de företag inom samma bransch som tar lätt på saken.

Den nya avgiftsmodellen medför en avgiftssänkning för dem som får få anmärkningar. Detta ska fungera som en morot i miljöarbetet.
I nuläget betalas en stor del av miljökontrollerna huvudsakligen med skattemedel. Även här blir det en förändring.
–  Tanken med de nya avgifterna är att större delen av tillsynen ska finansieras av de verksamheter vi besöker, säger Hannes Vidmark vid miljökontoret.
Nu rör det sig inte om några jättesummor, i allmänhet bara några tusenlappar upp eller ner per år.

Den nya taxan baseras även på riskklassningar där exempelvis ett läkemedelsföretag som hanterar farliga kemikalier får betala mer. Nytt är också att krogar som spelar hög musik riskklassas om kringboende störs eller gäster befaras drabbas av hörselskador.
Hannes Vidmark tror att den nya modellen ska ge bättre miljötänk.
–  Det blir tydligare fokus på vilka miljörisker de ansvariga vid verksamheterna ska arbeta med.