Den nya utbildningsguiden, som tagits fram på uppdrag av regeringen, ska informera om olika möjliga vägar till jobbet som lärare.

Akademiker och yrkesverksamma inom praktiska yrken kan exempelvis utbilda sig till lärare via en kompletterande, pedagogisk utbildning, KPU. För personer med utländsk lärarexamen finns utländska lärares vidareutbildning, ULV.

Anna Hagborg, utbildningsledare för lärarprogrammen vid Uppsala universitet, är positiv till satsningen och tror att den kan påverka rekryteringen till lärarprogrammen.

– Förhoppningsvis kan den leda till att personer som från början inte funderat på att bli lärare börjar klicka sig runt på sajten och tänker om.Lärarutbildningsguiden återfinns på www.studera.nu.