– Den har under vintern vandrat från Norge till Uppsala län. Vi har hittat den norr om Gimo, i Österbybruktrakten. Vi har hittat spillning och urin. Om den fortfarande är kvar vet vi inte, den har i alla fall uppehållit sig där ett tag, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Uppsala län.

Varghonan, som föddes senast år 2016, är inte den enda vargen som befinner sig i länet.

– Vi har ett vargrevir, Glansen, som vi delar med Gävleborg. Sen har vi en stationär varghona som befinner sig runt Florarnas naturreservat. Det är inte ovanligt med vargar som vandrar och som slår sig ner på nya platser. De gör så hela tiden, om de stannar kvar på platsen, eller om de är kvar ett tag och vandrar vidare är svårt att säga, säger Sebastian Olofsson.

Varför vandrade varghonan till Uppsala län?

– Uppsala län är inte så annorlunda jämfört med andra platser. En av vargarna i Glansen vandrade under sommaren norrut och hittades i Piteå i augusti, några andra har vandrat till Oslo. De flesta vargarna finns i mellansverige och mellersta delarna av Norge. Hittar de ett bra område, där det finns mat, och om det inte finns andra vargar som bråkar, kan de slå sig ner lite varsomhelst, säger Sebastian Olofsson.

Även om det finns en ny varg i Uppsala län finns det inget hot mot människor.

– Jag skulle säga att man inte behöver oroa sig. Det är klart att vargar kan angripa tamdjur eller hundar. De flesta vargar orsakar inga problem alls, utan de slår sig ned och lever på vilt, rådjur och älgar, säger Sebastian Olofsson.