Lag som vill hyra in sig på arenan måste genomgå en utbildning i hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer) för att komma ifråga, meddelar Uppsala kommun. Enligt kommunen har utbildningskravet tagits väl emot av de lag som är aktuella för verksamhet på den nybyggda fotbollsarenan, som ska stå färdig inför säsongen 2019.

Även kommunmedarbetare ska utbildas i frågorna. Arenan ska också anpassas så att det finns toaletter och omklädningsrum för alla, oavsett upplevd könstillhörighet, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Jag gläder mig åt att Studenternas blir Sveriges första hbtq-diplomerade arena. Idag ska det vara en självklarhet att alla ska kunna idrotta, träna och titta på idrott på sina villkor och utan att diskrimineras, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Studenternas kommer bland annat att ha könsneutrala omklädningsrum med separata duschbås och könsneutrala toaletter. Uppsala kommun har som uttalat mål att garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning och könsuttryck. Kommunen arbetar bland annat för att ta fram en standard för skyltar och symboler, som kan användas i alla kommunala anläggningar som hbtq-diplomeras.