- Det här blir ett konkret exempel där vi direkt kan se vad som händer när ett stort vattendrag öppnas upp, säger Peter Eklöv, lektor i limnologi vid Uppsala universitet.
Tillsammans med doktoranden Henrik Ragnarsson studerar Peter Eklöv vad som bestämmer biodiversiteten i sjöar, det vill säga hur många och vilka arter som förekommer.
En av de faktorer som antas påverka biodiversiteten är förekomsten av hinder som gör det svårt för nya arter att vandra in.

Forskningen sker genom att man analyserar data från provfiskningar i en nationell databas, där sjöar med olika förutsättningar jämförs. När asptrappan öppnas får man en unik möjlighet att jämföra ett och samma vattensystem med och utan vandringshinder.
- Här får vi en möjlighet att studera mekanismerna bakom de övergripande mönster vi sett, säger Peter Eklöv.

Som en förberedelse inför bygget av trappan genomförde Upplandsstiftelsen provfiskningar under 2005 och 2006. Fisket skedde på två platser längs ån: dels nedströms Ulva kvarn, dels kring Dombron i centrala Uppsala.
- Genom att man har gjort provfiskningar och dessutom tagit beslut om att sätta in en fiskräknare kommer det att finnas goda möjligheter till intressant forskning på det material som kommer fram, menar Peter Eklöv.

Fiskräknaren, som ska monteras i trappan vid Islandsfallet, är en skanner som registrerar storlek och form på alla fiskar som passerar. Tack vare den kommer man även att kunna studera enskilda fiskarters vandringsbeteende.
- Det man oftast tänker på när man talar om fiskar som vandrar är lekvandring. Men fiskar vandrar även under den övriga säsongen, men där vet man mindre vilka faktorer som påverkar. Det får man nu ett ypperligt tillfälle att studera.

I augusti planerar Upplandsstiftelsen en första provfiskning för att se vilka nya arter som letat sig upp genom trappan. Men redan i vår hoppas Johan Persson på Upplandsstiftelsen, som deltog i de tidigare provfiskningarna, få se den art som gett trappan dess namn.
- Man kommer att cykla ned med hjärtat i halsgropen varje kväll för att se vad som händer. Att få se stora femkilos aspar leka i vattnet nedanför Kvarnfallet redan i år vore helt fantastiskt.