UNT har tidigare skrivit om den tillfälliga bron med gång- och cykelbana som ska underlätta framkomligheten till Resecentrum i samband med att stadshuset byggs om.

Av säkerhetsskäl kommer Vaksalagatan att stängas av periodvis under den aktuella natten och flaggvakter kommer att finns på plats för att dirigera trafiken.

Den 1 mars ska den tillfälliga bron vara klar.