Kostnaden för alla investeringar uppskattas till över 15 miljoner kronor.
- Uppsala har fått en helt ny å, sett till innehållet. Enormt mycket fisk har vandrat upp i sommar. Jag har själv sett gädda, abborre, id och mörtfiskar från åkanten, säger Anders Larsson, vd för Fyrisåns vattenförbund.
Bakgrunden är att invigningen av asptrappan vid Islandsfallet i våras. I 170 år, allt sedan fallet anlades, hade fiskarna nått vägs ände här.

Ett år tidigare blev en likadan trappa förbi Kvarnfallet vid Upplandsmuseet klar, och de bägge trapporna ser alltså ut att ha blivit en stor succé. Men om några exemplar av aspen, Upplands landskapsfisk, vandrat upp ännu är osäkert. De utnyttjar bara trapporna under sin lektid ett par veckor i april, alltså just vid invigningen, och då fanns ingen möjlighet att räkna eventuella aspar.
- Men stora fiskar, som sannolikt kan ha varit aspar, har setts vid Dombron. För att vara säkra får vi dock vänta tills nästa vår när de leker igen, säger Anders Larsson.
Han arbetar nu med fortsättningen på visionen att öppna upp Fyrisån för slättlandsfisken aspen och för andra fiskarter, från Mälaren till Vendelsjön och ut i anslutande åar. Först på tur står en trappa vid Ulva kvarn, ett par kilometer norr om Uppsala.
- Vi räknar med att söka vattendom under 2009 och kunna börja bygga 2010, säger Anders Larsson.

Inga politiska beslut är fattade, och det är inte ens klart vilken nämnd som ska ta ett sådant beslut. Och det är en hel del pengar det handlar om. Notan för asptrappan vid Islandsfallet blev sju miljoner kronor, och för Kvarnfallet knappt tre miljoner kronor, varav 800 000 inte vara kommunala medel.
- Vid Ulva kvarn kan man bygga på torra land, vilket är billigare. Å andra sidan blir den trappan längre än vid Islandsfallet. En grov uppskattning är att kostnaden kan hamna runt fem miljoner kronor, säger Anders Larsson.
Innan vattenvägarna från Fyrisån är helt fria för fisken finns ytterligare hinder att ta sig förbi.
-Vi har inte glömt bort Jumkilsån eller Björklingeån. Där är vi dock mer på önskestadiet, säger Anders Larsson.
Jumkilsån rinner upp i de högst belägna delarna av Uppland, på cirka 90 meter över havet, och Anders Larsson kallar det "Upplands Norrlandsälv". Där finns fem, sex fall såväl stora som små, att ta sig förbi. Ett dilemma här är att vattenägarna är privatpersoner och då måste finansieringen lösas med externa medel.
- Vi kan inte ställa krav på att privatpersoner ska vara med och lägga upp ett par miljoner kronor för detta, säger Anders Larsson.

I de här mindre åarna
kan det mycket väl räcka med så kallade omlöp, en förbipassage i form av en anlagd bäck, i stället för mycket mer kostnadskrävande trappor.
- Där finns utrymme för det, det gör det inte mitt inne i Uppsala, säger Anders Larsson.
Totalt skulle alla investeringar i fiskpassager sluta på över 15 miljoner kronor. Anders Larsson ser tre goda argument för de investeringarna.
- Vi ska leva upp till regionala och nationella miljömål, vi ska ha en god ekologisk status enligt EU. s ramdirektiv för vatten, och framför allt ska Uppsalaborna få en trevligare å, en å att vara stolt över.